LS

GMC-9

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

 Contactors 3 phase , 9 A , tiếp điểm phụ 1NO

Chi tiết
GMC-12

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

3-Pole Contactors , 12 A , AC Coil

Chi tiết
GMC-18

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

3-Pole Contactors , 18A , AC Coil

Chi tiết
GMC-22

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

3-Pole Contactor , 22A , AC Coil

Chi tiết
GMC-32

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

3-Pole Contactors , 32A , AC Coil

Chi tiết
GMC-40

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

3-Pole Contactors , 40A , AC Coil

Chi tiết
GMC-50

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

3-Pole Contactors , 50A , AC Coil

Chi tiết
MC-6A

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 6A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 1NO
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-9a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 9A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 1NO
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-12a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 12A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 1NO
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-18a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 18A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 1NO
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-9b

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 9A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 1NO/1NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-12b

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 12A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 1NO/1NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-18b

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 18A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 1NO/1NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-22b

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 22A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 1NO/1NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-32a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 32A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-40a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 40A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-50a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 50A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-65a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 65A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-75a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 75A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-85a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 85A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-100a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 100A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-130a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 130A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-150a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 150A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-185a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 185A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-225a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 225A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-265a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 265A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-330a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 330A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-400a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 400A
Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-500a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 3 cưc. Dòng định mức 500A
Điện áp cuộn dây  220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-800a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 4 cưc. Dòng định mức 800A
Điện áp cuộn dây 220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MC-630a

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Contactor 4 cưc. Dòng định mức 630A
Điện áp cuộn dây  220VAC
Tiếp điểm phụ 2NO/2NC
Cấp bảo vệ IP20

Chi tiết
MT-12

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MT-12 dùng cho MC-6a đến MC-18a gồm các loại 0.63-1A , 1-1.6A , 1.6-2.5A , 2.5-4A , 4-6A , 5-8A , 6-9A , 7-10A , 9-13A , 12-18A

Chi tiết
MT-32

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại 0.63-1A , 1-1.6A , 1.6-2.5A , 2.5-4A , 4-6A , 5-8A , 6-9A , 16-22A , 18-25A , 22-32A , 28-40A

Chi tiết
MT-63

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MT-63 dùng cho MC-50a và MC-65a

Chi tiết
MT-95

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MT-95 dùng cho MC-75a , MC-85a VÀ MC-100a

Chi tiết
MT-150

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MT-150 dùng cho MC-130a và MC-150a

Chi tiết
MT-225

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a

Chi tiết
MT-400

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MT-400 dùng cho MC-265a , MC-330a và MC-400a

Chi tiết
MT-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MT-800 dùng cho MC-500a , MC-630a và MC-800a

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943