LS

BKN-1P

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB - BKN-1P (Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A) - 6Ka

 • - Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series
 • - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch
 • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
 • - Đặc tính: Đường cong loại B,C,D
 • - Số cực (pha): 1p
 • - Khả năng ngắt : 6kA tại  230/400VAC
 • - Tiêu chuẩn IEC 60898
 • - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt
 • - Độ bền điện : 6000 lần (đóng/cắt)
 • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

Chi tiết
BKN-2P

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB - BKN 2P (Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A) - 6Ka

 • - Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series
 • - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch
 • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
 • - Đặc tính: Đường cong loại B,C,D
 • - Số cực (pha): 2p
 • - Khả năng ngắt : 6kA tại  230/400VAC
 • - Tiêu chuẩn IEC 60898
 • - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt
 • - Độ bền điện : 6000 lần (đóng/cắt)
 • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm


Chi tiết
BKN-3P

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB - BKN-3P (Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A) - 6Ka

 • - Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series
 • - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch
 • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
 • - Đặc tính: Đường cong loại B,C,D
 • - Số cực (pha): 3p
 • - Khả năng ngắt : 6kA tại  230/400VAC
 • - Tiêu chuẩn IEC 60898
 • - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt
 • - Độ bền điện : 6000 lần (đóng/cắt)
 • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

Chi tiết
BKN-4P

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB - BKN-4P (Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A) - 6Ka

 • - Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series
 • - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch
 • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
 • - Đặc tính: Đường cong loại B,C,D
 • - Số cực (pha): 4p
 • - Khả năng ngắt : 6kA tại  230/400VAC
 • - Tiêu chuẩn IEC 60898
 • - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt
 • - Độ bền điện : 6000 lần (đóng/cắt)
 • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

Chi tiết
BKN-B 1P

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB - BKN-B 1P (Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A) - 10Ka

 • - Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series
 • - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch
 • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
 • - Đặc tính: Đường cong loại B,C,D
 • - Số cực (pha): 1P
 • - Khả năng ngắt : 10kA tại  230/400VAC
 • - Tiêu chuẩn IEC 60898
 • - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt
 • - Độ bền điện : 6000 lần (đóng/cắt)
 • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

Chi tiết
BKN-B 2P

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB - BKN-B 2P (Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A) - 10Ka

 • - Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series
 • - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch
 • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
 • - Đặc tính: Đường cong loại B,C,D
 • - Số cực (pha): 2p
 • - Khả năng ngắt : 10kA tại  230/400VAC
 • - Tiêu chuẩn IEC 60898
 • - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt
 • - Độ bền điện : 6000 lần (đóng/cắt)
 • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

Chi tiết
BKN-B 3P

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB - BKN-B 3P (Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A) - 10Ka

 • - Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series
 • - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch
 • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
 • - Đặc tính: Đường cong loại B,C,D
 • - Số cực (pha): 3p
 • - Khả năng ngắt : 10kA tại  230/400VAC
 • - Tiêu chuẩn IEC 60898
 • - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt
 • - Độ bền điện : 6000 lần (đóng/cắt)
 • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

Chi tiết
BKN-B 4P

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB - BKN-B 4P (Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A) - 10Ka

 • - Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series
 • - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch
 • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
 • - Đặc tính: Đường cong loại B,C,D
 • - Số cực (pha): 4p
 • - Khả năng ngắt : 10kA tại  230/400VAC
 • - Tiêu chuẩn IEC 60898
 • - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt
 • - Độ bền điện : 6000 lần (đóng/cắt)
 • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

Chi tiết
BKH 1P

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB - BKH 1P (Dòng định mức: 80,100,125 A) - 10Ka

 • - Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series
 • - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch
 • - Dòng định mức: 80,100,125 A
 • - Đặc tính: Đường cong loại B,C,D
 • - Số cực (pha): 1p
 • - Khả năng ngắt : 10kA tại  230/400VAC
 • - Tiêu chuẩn IEC 60898
 • - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt
 • - Độ bền điện : 6000 lần (đóng/cắt)
 • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

Chi tiết
BKH 2P

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB - BKH 2P (Dòng định mức: 80,100,125 A) - 10Ka

 • - Thuộc dãy sản phẩm BKH của dòng BK Series
 • - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch
 • - Dòng định mức: 80,100,125 A
 • - Đặc tính: Đường cong loại B,C,D
 • - Số cực (pha): 2p
 • - Khả năng ngắt : 10kA tại  230/400VAC
 • - Tiêu chuẩn IEC 60898
 • - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt
 • - Độ bền điện : 6000 lần (đóng/cắt)
 • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

Chi tiết
BKH 3P

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB - BKH 3P (Dòng định mức: 80,100,125 A) - 10Ka

 • - Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series
 • - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch
 • - Dòng định mức: 80,100,125 A
 • - Đặc tính: Đường cong loại B,C,D
 • - Số cực (pha): 3p
 • - Khả năng ngắt : 10kA tại  230/400VAC
 • - Tiêu chuẩn IEC 60898
 • - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt
 • - Độ bền điện : 6000 lần (đóng/cắt)
 • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

Chi tiết
BKH 4P

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB - BKH 4P (Dòng định mức: 80,100,125 A) - 10Ka

 • - Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series
 • - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch
 • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
 • - Đặc tính: Đường cong loại B,C,D
 • - Số cực (pha): 4p
 • - Khả năng ngắt : 10kA tại  230/400VAC
 • - Tiêu chuẩn IEC 60898
 • - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt
 • - Độ bền điện : 6000 lần (đóng/cắt)
 • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943