H3CR-A8 AC100-240/DC100-125

Số lượng: 10

Giá tiền: Liên hệ

Chi tiết sản phẩm:

H3CR-A8 AC100-240/DC100-125

Bộ định thời gian đa chức năng, 8 chân tròn, analog
Loại 8 chân tròn

Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC
Ngõ ra rơle DPDT
Chế độ hoạt động:

A:ON-delay
B:Flicker OFF start
B2:Flicker ON start
E:Interval
J:One-shot (chỉ cho H3CR-A-300)

Loại ngỏ vào: Không điện áp

Loại ngỏ ra: relay (DPDT)

Dùng đế 11 chân tròn (mua riêng).

Phụ kiện H3CR-A8 AC100-240/DC100-125: Thanh cài, gá lắp cánh tủ, đế (mua riêng)

Cấp bảo vệ: IP 40 (mặt trước)

Tiêu chuẩn: UL, CSA, NK, LR, CCC, EN, CE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TIMER H3CR-A8 OMRON:


CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ:

H3AM-NS-A AC100-240

H3AM-NS-B

H3AM-NS-C AC100-240

H3AM-NSR-B AC100-240

H3BA-N AC220

H3BA-N8H AC110

H3BA-N8H AC220

H3BA-N8H DC24V

H3BF-N8 AC220

H3BG-N8  AC110

H3BG-N8H AC220V

H3BH-N8 AC220V M

H3BH-N8 AC220V S

H3CA-8 AC100-120

H3CA-8 AC200/220/240

H3CA-8 DC24

H3CA-8-306 AC200/220/240

H3CA-8A DC24

H3CA-8H AC200-240

H3CA-8H DC24

H3CA-A

H3CA-A-306

H3CR-A AC100-240/DC100-125

H3CR-A AC24-48/DC12-48

H3CR-A DC12

H3CR-A-300 AC24-48

H3CR-A-301 AC100-240

H3CR-A-313 AC100-240

H3CR-A8 AC100-240

H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 OMI

H3CR-A8-301 AC/DC24-48

H3CR-A8-301 AC100-240

H3CR-A8E AC/DC24-48

H3CR-A8E AC100-240/DC100-125

H3CR-A8S AC24-48/DC12-48

H3CR-F AC100-240/DC100-125 OMI

H3CR-F AC24-48/DC12-48

H3CR-F8  AC100-240/DC100-125 OMI

H3CR-F8 AC/DC24

H3CR-F8-300 AC/DC24

H3CR-F8N AC/DC24

H3CR-F8N AC100-240/DC100-125 OMI

H3CR-F8N-300 AC100/240

H3CR-FN AC100-240

H3CR-G8EL AC100-120

H3CR-G8EL AC200-240

H3CR-G8EL-31 AC100-120

H3CR-G8EL-31 AC200-240

H3CR-G8L AC100-120

H3CR-G8L AC200-240

H3CR-G8L-303 AC100/110/120

H3CR-H8L AC/DC24 M

H3CR-H8L AC/DC24 S

H3CR-H8L AC100-120 M OMI

H3CR-H8L AC100-120S

H3CR-H8L AC200-240 M

H3CR-H8L AC200-240 S

H3CR-H8L DC100-125 S

H3CR-H8RL AC/DC24 M

H3CR-H8RL AC200-240 S

H3CR-HRL AC200-240 M OMI

H3CR-HRL AC200-240 S

H3DK-F AC/DC24-240 OMI

H3DK-G

H3DK-HBL AC/DC24-48

H3DK-HBS AC/DC24-48 OMI

H3DK-M1 AC/DC24-240

H3DK-M2 AC/DC24-240

H3DK-S1 AC/DC24-240

H3DK-S2 AC/DC24-240

H3DKZ-A1 AC/DC24-240

H3DKZ-A1A DC12

H3DKZ-A2 AC/DC24-240

H3DKZ-A2A DC12

H3DKZ-F AC/DC24-240

H3DKZ-FA

H3DKZ-G AC/DC24-240

H3DKZ-HBL AC/DC24-48

H3DKZ-HDL AC200-240V

H3DS-AL

H3DS-ML AC/DC

H3DT-A1 AC/DC24-240

H3FA-A DC24

H3FA-B DC24

H3FA-B DC5

H3FA-BU DC24

H3G-8C AC200/240 1S

H3JA-8A AC100-120 10S

H3JA-8A AC100-120 30M

H3JA-8A AC100-120 30S

H3JA-8A AC100-120 5S

H3JA-8A AC200-240 10M

H3JA-8A AC200-240 10S

H3JA-8A AC200-240 1S

H3JA-8A AC200-240 30M

H3JA-8A AC200-240 30S

H3JA-8A AC200-240 3H

H3JA-8A AC200-240 3M

H3JA-8A AC200-240 5M

H3JA-8A AC200-240 5S

H3JA-8A AC200-240 60M

H3JA-8A AC200-240 60S

H3JA-8A AC24 10S

H3JA-8A AC24 30S

H3JA-8A DC12 10S

H3JA-8A DC12 30S

H3JA-8A DC12 60S

H3JA-8A DC24 10M

H3JA-8A DC24 10S

H3JA-8A DC24 30S

H3JA-8A DC24 5M

H3JA-8A DC24 5S

H3JA-8A DC24 60S

H3JA-8C AC100-120 10M

H3JA-8C AC100-120 5S

H3JA-8C AC100-120 60M

H3JA-8C AC100-120 60S

H3JA-8C AC200-240 10M

H3JA-8C AC200-240 10S

H3JA-8C AC200-240 30M

H3JA-8C AC200-240 30S

H3JA-8C AC200-240 3H

H3JA-8C AC200-240 3S

H3JA-8C AC200-240 5M

H3JA-8C AC200-240 5S

H3JA-8C AC200-240 60M

H3JA-8C AC200-240 60S

H3JA-8C AC220-240 3M

H3JA-8C AC24 10S

H3JA-8C DC24 10S

H3JA-8C DC24 30S

H3JA-8C DC24 3M

H3JA-8C DC24 60S

H3M AC100/110/120 B

H3M AC100/110/120 D

H3M AC200-220-240 A

H3M DC24 A

H3RN-1 AC24

H3RN-1 DC24

H3RN-11 DC24

H3RN-2-B DC12

H3Y-2 AC100-120 10M

H3Y-2 AC100-120 10S

H3Y-2 AC100-120 120S

H3Y-2 AC100-120 1S

H3Y-2 AC100-120 30M

H3Y-2 AC100-120 30S

H3Y-2 AC100-120 3M

H3Y-2 AC100-120 5M

H3Y-2 AC100-120 5S

H3Y-2 AC100-120 60S

H3Y-2 AC200-230 10M

H3Y-2 AC200-230 10S

H3Y-2 AC200-230 120S

H3Y-2 AC200-230 1S

H3Y-2 AC200-230 30M

H3Y-2 AC200-230 30S

H3Y-2 AC200-230 3M

H3Y-2 AC200-230 5M

H3Y-2 AC200-230 5S

H3Y-2 AC200-230 60M

H3Y-2 AC200-230 60S

H3Y-2 AC24 10S

H3Y-2 AC24 30S

H3Y-2 AC24 5S

H3Y-2 DC100-110 30S

H3Y-2 DC12 10S

H3Y-2 DC12 3H

H3Y-2 DC12 5S

H3Y-2 DC12 60S

H3Y-2 DC24 10M OMI

H3Y-2 DC24 10S

H3Y-2 DC24 120S

H3Y-2 DC24 1S

H3Y-2 DC24 30M

H3Y-2 DC24 30S

H3Y-2 DC24 3M

H3Y-2 DC24 5M OMI

H3Y-2 DC24 5S

H3Y-2 DC24 60M

H3Y-2 DC24 60S

H3Y-2-0 DC24 10S

H3Y-2-B DC24 10S

H3Y-4 AC100-120 0.5S

H3Y-4 AC100-120 10M

H3Y-4 AC100-120 10S

H3Y-4 AC100-120 120S

H3Y-4 AC100-120 1S

H3Y-4 AC100-120 30S

H3Y-4 AC100-120 5S

H3Y-4 AC100-120 60S

H3Y-4 AC200-230 10M

H3Y-4 AC200-230 10S

H3Y-4 AC200-230 120S

H3Y-4 AC200-230 1S

H3Y-4 AC200-230 30M

H3Y-4 AC200-230 30S

H3Y-4 AC200-230 3M

H3Y-4 AC200-230 5S

H3Y-4 AC200-230 60S OMI

H3Y-4 AC24 10S

H3Y-4 AC24 30M

H3Y-4 AC24 30S

H3Y-4 DC12 10S

H3Y-4 DC12 30S

H3Y-4 DC12 60S

H3Y-4 DC24 10M

H3Y-4 DC24 10S

H3Y-4 DC24 1S

H3Y-4 DC24 30S

H3Y-4 DC24 5S

H3Y-4 DC24 60S

H3Y-4-B AC200-230 10S

H3Y-4-B DC24 10S

H3Y-4-B DC24 60S

H3YN-2 AC100-120

H3YN-2 AC200-230

H3YN-2 AC24

H3YN-2 DC12 OMI

H3YN-2 DC24

H3YN-21 AC220-230

H3YN-4 AC100-120

H3YN-4 AC200-230

H3YN-4 DC24

H3YN-4 DC24 OMI

H3YN-41 AC100-120 OMI

H3YN-4-B AC200-230


Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943