Omron

H5CZ-L8

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian hiển thị số H5CZ-L8 OMRON

 • Loại 8-chân tròn
 • Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz
 • Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer)
 • Chế độ hoạt động: 11 chế độ ngõ ra timer, 4 chế độ ngõ ra cho Twin timer
 • Ngõ vào: Signal, Reset (No voltage)
 • Ngõ ra: Time-limit SPDT
 • Chọn thang đo: 0.001 s to 9.999 s, 0.01 s to 99.99 s, 0.1 s to 999.9 s, 1 s to 9999 s, 1 s to 99 min 59 s0.1 m to 999.9 min, 1 min to 9999 min, 1 min to 99 h 59 min, 0.1 h to 999.9 h, 1 h to 9999 h
 • Chế độ hoạt động ngõ ra: A: Signal ON Delay I, A-1: Signal ON Delay II, A-2: Power ON Delay I, A-3: Power ON Delay II, b: Repeat Cycle 1, b-1: Repeat Cycle 2, d: Signal OFF Delay, E: Interval, F: Cumulative, Z: ON/OFF-duty-adjustable flicker, S: Stopwatch, toff: Flicker OFF Start 1, ton: Flicker ON Start 1, toff-1: Flicker OFF Start 2, ton-1: Flicker ON Start 2
 • Chế độ ngõ ra tác động nhanh: 0.01 ~ 99.99 s
 • Tiếp điểm ngõ ra: 5 A ở 250 VAC/30 VDC, tải thuần trở (cos =1)
 • Hiển thị: LCD. Chiều cao 10mm (PV); 6mm (SV)
 • Bộ nhớ: EEPROM, thời gian lưu dữ liệu đến 10 năm
 • Tiêu chuần: IEC IP66, UL508 Type 4X (indoor)
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TIMER SỐ OMRON H5CZ-L8 PHẦN 1:


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TIMER SỐ OMRON H5CZ-L8 PHẦN 2:


Chi tiết
H5CZ-L8D

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian hiển thị số

 • Loại 8-chân tròn
 • Nguồn cấp: 12 to 24 DC/24VAC
 • Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer)
 • Chế độ hoạt động: 11 chế độ ngõ ra timer, 4 chế độ ngõ ra cho Twin timer
 • Ngõ vào: Signal, Reset (No voltage)
 • Ngõ ra: Time-limit SPDT
 • Chọn thang đo: 0.001 s to 9.999 s, 0.01 s to 99.99 s, 0.1 s to 999.9 s, 1 s to 9999 s, 1 s to 99 min 59 s0.1 m to 999.9 min, 1 min to 9999 min, 1 min to 99 h 59 min, 0.1 h to 999.9 h, 1 h to 9999 h
 • Chế độ hoạt động ngõ ra: A: Signal ON Delay I, A-1: Signal ON Delay II, A-2: Power ON Delay I, A-3: Power ON Delay II, b: Repeat Cycle 1, b-1: Repeat Cycle 2, d: Signal OFF Delay, E: Interval, F: Cumulative, Z: ON/OFF-duty-adjustable flicker, S: Stopwatch, toff: Flicker OFF Start 1, ton: Flicker ON Start 1, toff-1: Flicker OFF Start 2, ton-1: Flicker ON Start 2
 • Chế độ ngõ ra tác động nhanh: 0.01 ~ 99.99 s
 • Tiếp điểm ngõ ra: 5 A ở 250 VAC/30 VDC, tải thuần trở (cos =1)
 • Hiển thị: LCD. Chiều cao 10mm (PV); 6mm (SV)
 • Bộ nhớ: EEPROM, thời gian lưu dữ liệu đến 10 năm
 • Tiêu chuần: IEC IP66, UL508 Type 4X (indoor)

Chi tiết
H5CX-L8-N

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm)

 • Loại 8-chân tròn
 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer)
 • Chế độ hoạt động: 11 chế độ ngõ ra timer, 4 chế độ ngõ ra cho Twin timer
 • Ngõ vào: Signal, Reset (NPN/PNP)
 • Thang đo: Lên đến 9999 giờ
 • Chế độ hoạt động ngõ ra: 11 chế độ:

A: Signal ON Delay I, A-1: Signal ON Delay II, A-2: Power ON Delay I, A-3: Power ON Delay II, b: Repeat Cycle 1, b-1: Repeat Cycle 2, d: Signal OFF Delay, E: Interval, F: Cumulative, Z: ON/OFF-duty-adjustable flicker, S: Stopwatch, toff: Flicker OFF Start 1, ton: Flicker ON Start 1, toff-1: Flicker OFF Start 2, ton-1: Flicker ON Start 2

 • Màn hiển thị: 7-segment, negative transmissive LCD. Màn hình hiển thị giá trị PV có thể thay đổi màu xanh / đỏ / cam
 • Bộ nhớ: EEPROM
 • Tiêu chuần: CE, UL, EN

Chi tiết
H5CX-A-N

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

Bộ định thời gian hiển thị số H5CX-A-N

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer)
 • Ngõ vào: Signal, Reset, Gate
 • Thang đo: Lên đến 9999 giờ
 • Chế độ hoạt động ngõ ra:

A: Signal ON Delay I, A-1: Signal ON Delay II, A-2: Power ON Delay I, A-3: Power ON Delay II, b: Repeat Cycle 1, b-1: Repeat Cycle 2, d: Signal OFF Delay, E: Interval, F: Cumulative, Z: ON/OFF-duty-adjustable flicker, S: Stopwatch, toff: Flicker OFF Start 1, ton: Flicker ON Start 1, toff-1: Flicker OFF Start 2, ton-1: Flicker ON Start 2

 • Màn hiển thị: 7-segment, negative transmissive LCD. Màn hình hiển thị giá trị PV có thể thay đổi màu xanh / đỏ / cam
 • Bộ nhớ: EEPROM
 • Tiêu chuần: CE, UL, EN
Hướng dẫn cài đặt H5CX-A-N :


Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943