Omron

E6B2-CWZ6C 100P/R 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 2

ENCODER E6B2-CWZ6C 100P/R 2M OMRON

Encoder E6B2-CWZ6C 100 xung/vòng . 

Ngõ ra: A, B, Z  Đường kính trục: 6mm . Các Model xung khác từ 10,20.....1800,2000  xem kho hàng có sẳn

 • Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC
 • Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC, 35mA max.
 • Tần số đáp ứng: 100kHz max.
 • Tốc độ cho phép tối đa: 6000 vòng/phút
 • Bảo vệ cấp nguồn ngược cực và ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 70oC
 • Độ ẩm môi trường: 35% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP50
VIDEO TỔNG QUAN VỀ ENCODER E6B2-CWZ6C 100P/R 2M:


Chi tiết
E6B2-CWZ6C 60P/R 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 3

ENCODER E6B2-CWZ6C 60P/R 2M OMRON

Ngõ ra: A, B, Z 

Encoder E6B2-CWZ6C 60 xung/vòng

 Đường kính trục: 6mm . 

Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC, 35mA max.

Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC

Tần số đáp ứng: 100kHz max.

Tốc độ cho phép tối đa: 6000 vòng/phút

Bảo vệ cấp nguồn ngược cực và ngắn mạch ngõ ra

Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 70oC

Độ ẩm môi trường: 35% ~ 85%

Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP50

VIDEO TỔNG QUAN VỀ ENCODER E6B2-CWZ6C 60P/R 2M:Chi tiết
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 2

ENCODER E6B2-CWZ6C 360P/R 2M OMRON

Encoder E6B2-CWZ6C 360P/R 2M 360 xung/vòng . Ngõ ra: A, B, Z   Đường kính trục: 6mm . Các Model xung khác từ 10,20.....1800,2000  xem kho hàng có sẳn

 • Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC, 35mA max.
 • Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC
 • Tần số đáp ứng: 100kHz max.
 • Tốc độ cho phép tối đa: 6000 vòng/phút
 • Bảo vệ cấp nguồn ngược cực và ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 70oC
 • Độ ẩm môi trường: 35% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP50

VIDEO TỔNG QUAN VỀ ENCODER E6B2-CWZ6C 360P/R 2M:


VIDEO TỔNG QUAN VỀ ENCODER OMRON:


VIDEO REVIEW ĐO CHIỀU DÀI BẰNG E6B2-CWZ6C KẾT HỢP H7CX-A-N


Chi tiết
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

ENCODER E6B2-CWZ6C 500P/R 2M OMRON

Encoder E6B2-CWZ6C 500 xung/vòng . Ngõ ra: A, B, Z  Đường kính trục: 6mm . Các Model xung khác từ 10,20.....1800,2000  xem kho hàng có sẳn

 • Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC, 35mA max.
 • Tần số đáp ứng: 100kHz max.
 • Tốc độ cho phép tối đa: 6000 vòng/phút
 • Bảo vệ cấp nguồn ngược cực và ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 70oC
 • Độ ẩm môi trường: 35% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP50
VIDEO TỔNG QUAN VỀ ENCODER E6B2-CWZ6C 500P/R 2M:Chi tiết
E6B2-CWZ6C 600P/R 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 3

ENCODER E6B2-CWZ6C 600P/R 2M OMRON

Encoder E6B2-CWZ6C 600 xung/vòng .

Ngõ ra: A, B, Z 

Encoder E6B2-CWZ6C 600P/R 2M Đường kính trục: 6mm . Các Model xung khác từ 10,20.....1800,2000  xem kho hàng có sẳn

 • Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC, 35mA max.
 • Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC
 • Tần số đáp ứng: 100kHz max.
 • Tốc độ cho phép tối đa: 6000 vòng/phút
 • Bảo vệ cấp nguồn ngược cực và ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 70oC
 • Độ ẩm môi trường: 35% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP50

VIDEO TỔNG QUAN VỀ ENCODER E6B2-CWZ6C 600P/R 2M:


Chi tiết
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 3

ENCODER E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M OMRON

Encoder E6B2-CWZ6C 1000 xung/vòng . Ngõ ra: A, B, Z  Đường kính trục: 6mm . Các Model xung khác từ 10,20.....1800,2000  xem kho hàng có sẳn

 • Ngõ ra E6B2-CWZ6C 1000P/R : A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC, 35mA max.
 • Tần số đáp ứng: 100kHz max.
 • Tốc độ cho phép tối đa: 6000 vòng/phút
 • Bảo vệ cấp nguồn ngược cực và ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 70oC
 • Độ ẩm môi trường: 35% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP50
VIDEO TỔNG QUAN VỀ ENCODER E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M:


Chi tiết
E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 2

ENCODER E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M OMRON

Encoder E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M 1000 xung/vòng . Ngõ ra: A,(-A), B,(-B), Z,(-Z)  Đường kính trục: 6mm . Các Model xung khác từ 10,20.....1800,2000  xem kho hàng có sẳn

 • Ngõ ra: A,(-A), B,(-B), Z,(-Z) (Linear - driver output).
 • Nguồn cấp: 5 VDC
 • Tần số đáp ứng: 100kHz max.
 • Tốc độ cho phép tối đa: 6000 vòng/phút
 • Bảo vệ cấp nguồn ngược cực và ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 70oC
 • Độ ẩm môi trường: 35% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP50
VIDEO TỔNG QUAN ENCODER E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M OMRON:


Chi tiết
E6B2-CWZ6C 1024P/R 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

ENCODER E6B2-CWZ6C 1024P/R 2M OMRON

Encoder E6B2-CWZ6C 1024 xung/vòng . Ngõ ra: A, B, Z  Đường kính trục: 6mm . Các Model xung khác từ 10,20.....1800,2000  xem kho hàng có sẳn

 • Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC
 • Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC, 35mA max.
 • Tần số đáp ứng: 100kHz max.
 • Tốc độ cho phép tối đa: 6000 vòng/phút
 • Bảo vệ cấp nguồn ngược cực và ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 70oC
 • Độ ẩm môi trường: 35% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP50
VIDEO TỔNG QUAN VỀ ENCODER E6B2-CWZ6C 1024P/R 2M:Chi tiết
E6B2-CWZ1X 2000P/R 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

ENCODER E6B2-CWZ1X 2000P/R 2M OMRON

Encoder E6B2-CWZ1X 2000 xung/vòng . Ngõ ra: A,(-A), B,(-B), Z,(-Z)  Đường kính trục: 6mm . Các Model xung khác từ 10,20.....1800,2000  xem kho hàng có sẳn

 • Ngõ ra: A,(-A), B,(-B), Z,(-Z) (Linear - driver output).
 • Nguồn cấp: 5 VDC
 • Tần số đáp ứng: 100kHz max.
 • Tốc độ cho phép tối đa: 6000 vòng/phút
 • Bảo vệ cấp nguồn ngược cực và ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 70oC
 • Độ ẩm môi trường: 35% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP50
VIDEO TỔNG QUAN VỀ ENCODER E6B2-CWZ1X 2000P/R 2M:


Chi tiết
E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

ENCODER E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M OMRON

Encoder E6B2-CWZ6C 2000 xung/vòng .

Ngõ ra: A, B, Z  

Đường kính trục E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M: 6mm . 

Các Model xung khác từ 10,20.....1800,2000  xem kho hàng có sẳn

 • Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC, 35mA max.
 • Tần số đáp ứng: 100kHz max.
 • Tốc độ cho phép tối đa: 6000 vòng/phút
 • Bảo vệ cấp nguồn ngược cực và ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 70oC
 • Độ ẩm môi trường: 35% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP50
REVIEW E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M

VIDEO TỔNG QUAN VỀ ENCODER OMRON:


Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943