Omron

S8JC-Z01505CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 5VDC 15W(3A) . Gắn thanh ray

Chi tiết
S8JC-Z01512CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 12VDC  15W(1.3A) . Gắn thanh ray

Chi tiết
S8JC-Z01524CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 24VDC , 15W(0.7A) . Gắn thanh ray

Chi tiết
S8JC-Z03505CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 5VDC , 35W(7A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z03512CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 12VDC , 35W(3A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z03524CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 24VDC , 15W(1.5A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z05005CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 5VDC , 50W(10A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z05012CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 12VDC , 50W(4.2A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z05024CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 24VDC , 50W(2.1A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z10005CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 5VDC , 100W(20A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z10012CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 12VDC , 100W(8.5A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z10024CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 24VDC , 100W(4.2A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z10048CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 48VDC , 100W(2.3A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z15005CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 5VDC , 150W(30A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z15012CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 12VDC , 150W(12.5A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z15024CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 24VDC , 150W(6.5A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z15048CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 48VDC , 150W(3.3A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JC-Z35024CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 200-240VAC . Ra 24VDC , 350W(14.6A) . Gắn thanh ray


Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943