Omron

S8JX-G03505CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 5VDC , 35W(7A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G03512CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 12VDC , 35W(3A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G03515CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 15VDC , 35W(2.4A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G03524CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 35W(1.5A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G05005CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 5VDC , 50W(10A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G05012CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 12VDC , 50W(4.2A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G05024CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 50W(2.1A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G10005CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 5VDC , 100W(20A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G10012CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 12VDC , 100W(8.5A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G10024CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 100W(4.2A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G10048CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 48VDC , 100W(2.1A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G15005CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 5VDC , 150W(30A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G15012CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 12VDC , 150W(13A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G15024CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 150W(6.5A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G15048CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 48VDC , 150W(3.3A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G30024CD

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 300W(14A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8JX-G60024C

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 600W(27A) .


Chi tiết

Danh mục

Hổ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943