Omron

S8VS-01512

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn xung vỏ nhựa , tiêu chuẩn cao . Ngõ vào 100-240VAC . Ra 12VDC , 15W(1.2A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8VS-01524

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn xung vỏ nhựa , tiêu chuẩn cao . Ngõ vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 15W(0.65A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8VS-01505

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn xung vỏ nhựa , tiêu chuẩn cao . Ngõ vào 100-240VAC . Ra 5VDC , 10W(2A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8VS-03005

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn xung vỏ nhựa , tiêu chuẩn cao . Ngõ vào 100-240VAC . Ra 5VDC , 20W(4A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8VS-03012

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn xung vỏ nhựa , tiêu chuẩn cao . Ngõ vào 100-240VAC . Ra 12VDC , 30W(2.5A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8VS-03024

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn xung vỏ nhựa , tiêu chuẩn cao . Ngõ vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 35W(1.3A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8VS-06024

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn xung vỏ nhựa , tiêu chuẩn cao . Ngõ vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 60W(2.5A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8VS-09024

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn xung vỏ nhựa , tiêu chuẩn cao . Ngõ vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 90W(3.75A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8VS-12024

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn xung vỏ nhựa , tiêu chuẩn cao . Ngõ vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 120W(5A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8VS-18024

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn xung vỏ nhựa , tiêu chuẩn cao . Ngõ vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 180W(7.5A) . Gắn thanh ray


Chi tiết
S8VS-24024

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn xung vỏ nhựa , tiêu chuẩn cao . Ngõ vào 100-240VAC . Ra 24VDC , 240W(10A) . Gắn thanh ray


Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943