Omron

K3HB-VLC AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ hiển thị và điều khiển trọng lượng
Nguồn cấp: 100-240VAC
Ngõ vào từ loadcell: 0.00 to 199.99 mV; 0.000 to 19.999 mV; ±100.00 mV; ±199.99 mV

 • Ngõ ra: chọn lựa option K33/K34/K35
 • Hiển thị LCD hai màu (xanh/đỏ), -19,999 ~ +99,999
 • Kích thước: 48 x 96mm
 • Tiêu chuẩn: UL, EN, CE, NEMA4x (IP66)

Chi tiết
K3HB-XVD AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp DC : 0.0 to 400.0 V; 0.00 to 199.99 V; 0.000 to 19.999 V; 0.0000 to 1.9999 V
Nguồn cấp: 100-240VAC


 • Ngõ ra: (chọn lựa)
 • Hiển thị LCD hai màu (xanh/đỏ), -19,999 ~ +99,999
 • Kích thước: 48 x 96mm
 • Tiêu chuẩn: UL, EN, CE, NEMA4x (IP66)

Chi tiết
K3HB-XAD AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ hiển thị và điều khiển, ngõ vào dòng điện DC : ±199.99 mA; ±19.999 mA; ±1.9999 mA

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào: ±199.99 mA; ±19.999 mA; ±1.9999 mA
 • Ngõ ra: (chọn lựa)
 • Hiển thị LCD hai màu (xanh/đỏ), -19,999 ~ +99,999
 • Kích thước: 48 x 96mm
 • Tiêu chuẩn: UL, EN, CE, NEMA4x (IP66)

Chi tiết
K3HB-XVA AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp AC : 0.0 to 400.0 V; 0.00 to 199.99 V; 0.000 to 19.999 V; 0.0000 to 1.9999 V

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào: 0.0 to 400.0 V; 0.00 to 199.99 V; 0.000 to 19.999 V; 0.0000 to 1.9999 V
 • Ngõ ra: (chọn lựa)
 • Hiển thị LCD hai màu (xanh/đỏ), -19,999 ~ +99,999
 • Kích thước: 48 x 96mm
 • Tiêu chuẩn: UL, EN, CE, NEMA4x (IP66)

Chi tiết
K3HB-XAA AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào dòng điện AC : 0.000 to 10.000 A; 0.0000 to 1.9999 A; 0.00 to 199.99 mA; 0.000 to 19.999 mA

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào: 0.000 to 10.000 A; 0.0000 to 1.9999 A; 0.00 to 199.99 mA; 0.000 to 19.999 mA
 • Ngõ ra: (chọn lựa)
 • Hiển thị LCD hai màu (xanh/đỏ), -19,999 ~ +99,999
 • Kích thước: 48 x 96mm
 • Tiêu chuẩn: UL, EN, CE, NEMA4x (IP66)

Chi tiết
K3HB-RNB AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào xung tốc độ cao 50Khz

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào: xung tốc độ cao 50Khz
 • Ngõ ra: (chọn lựa)
 • Hiển thị LCD hai màu (xanh/đỏ), -19,999 ~ +99,999
 • Kích thước: 48 x 96mm
 • Tiêu chuẩn: UL, EN, CE, NEMA4x (IP66)

Chi tiết
K3HB-HTA AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào Thermocouple/platinum-resistance thermormeter

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào:Thermocouple/platinum-resistance thermormeter
 • Ngõ ra: (chọn lựa)
 • Hiển thị LCD hai màu (xanh/đỏ), -19,999 ~ +99,999
 • Kích thước: 48 x 96mm
 • Tiêu chuẩn: UL, EN, CE, NEMA4x (IP66)

Chi tiết
K3HB-CNB AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào No-voltage/Voltage pluse/Open collector

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào:No-voltage/Voltage pluse/Open collector
 • Ngõ ra: (chọn lựa)
 • Hiển thị LCD hai màu (xanh/đỏ), -19,999 ~ +99,999
 • Kích thước: 48 x 96mm
 • Tiêu chuẩn: UL, EN, CE, NEMA4x (IP66)

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943