Omron

E3JK-TR11 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Loại thu phát riêng 40m, ngõ ra rơ-le ( Thay thế E3JK-5M1/E3JK-5M2)
Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON/Dark-ON

 • Nguồn sáng: Red LED (624 nm)
 • Khoảng cách làm việc: 40m
 • Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
 • Ngõ ra: Relay SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cosϕ= 1), 5 VDC, 10 mA min.
 • Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON/Dark-ON
 • Tuổi thọ tiếp điểm:
  Cơ: 50.000.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)
    Điện: 100.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)
 • Thời gian đáp ứng: 20ms tối đa
 • Chỉnh độ nhạy: Biến trở
 • Ảnh hưởng ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max., Ánh sáng mặt trời: 11,000 lx max.
 • Nhiệt độ làm việc: −25°C to 55°C
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP64

Chi tiết
E3JK-RR11-C 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 9

CẢM BIẾN QUANG E3JK-RR11-C 2M

Loại phản xạ gương 7m, ngõ ra rơ-le ( Thay thế E3JK-R4M1/E3JK-R4M2)
Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON/Dark-ON

 • Nguồn sáng: Red LED (624 nm)
 • Khoảng cách làm việc: 7m (khi sử dụng với gương E39-R1)
 • Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
 • Ngõ ra: Relay SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cosϕ= 1), 5 VDC, 10 mA min.
 • Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON/Dark-ON
 • Tuổi thọ tiếp điểm:

  Cơ: 50.000.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)

  Điện: 100.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)

 • Thời gian đáp ứng: 20ms tối đa
 • Chỉnh độ nhạy: Biến trở
 • Ảnh hưởng ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max., Ánh sáng mặt trời: 11,000 lx max.
 • Nhiệt độ làm việc: −25°C to 55°C
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP64
VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT E3JK-RR11-C 2M:


Chi tiết
E3JK-R4M1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Loại phản xạ gương 4m, ngõ ra rơ-le
Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON

 • Nguồn sáng: Red LED (624 nm)
 • Khoảng cách làm việc:4m
 • Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
 • Ngõ ra: Relay SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cosϕ= 1), 5 VDC, 10 mA min.
 • Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON
 • Tuổi thọ tiếp điểm:

  Cơ: 50.000.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)

  Điện: 100.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)

 • Thời gian đáp ứng: 20ms tối đa
 • Chỉnh độ nhạy: Biến trở
 • Ảnh hưởng ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max., Ánh sáng mặt trời: 11,000 lx max.
 • Nhiệt độ làm việc: −25°C to 55°C
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP64

Chi tiết
E3JK-TR12-C 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 3

CẢM BIẾN QUANG E3JK-TR12-C 2M

Loại thu phát riêng 40m, ngõ ra rơ-le ( Thay thế E3JK-5M1/E3JK-5M2)
Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON/Dark-ON

 • Nguồn sáng: Red LED (624 nm)
 • Khoảng cách làm việc: 5m
 • Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
 • Ngõ ra: Relay SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cosϕ= 1), 5 VDC, 10 mA min.
 • Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON/Dark-ON
 • Tuổi thọ tiếp điểm:
  Cơ: 50.000.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)
    Điện: 100.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)
 • Thời gian đáp ứng: 20ms tối đa
 • Chỉnh độ nhạy: Biến trở
 • Ảnh hưởng ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max., Ánh sáng mặt trời: 11,000 lx max.
 • Nhiệt độ làm việc: −25°C to 55°C
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP64
 • Loại "-C" có sẵn Mounting Bracket E39-L40
HƯỚNG DẪN ĐẤU DÂY VÀ CÀI ĐẶT E3JK-TR12-C 2M


Chi tiết
E3JK-DR12-C 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 11

CẢM BIẾN QUANG E3JK-DR12-C 2M

Loại thu phát chung 300mm, ngõ ra rơ-le ( Thay thế E3JK-DS30M1/E3JK-DS30M2)
Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON/Dark-ON

 • Nguồn sáng: Red LED (624 nm)
 • Khoảng cách làm việc: 30mm
 • Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
 • Ngõ ra: Relay SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cosϕ= 1), 5 VDC, 10 mA min.
 • Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON/Dark-ON
 • Tuổi thọ tiếp điểm:
  Cơ: 50.000.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)
    Điện: 100.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)
 • Thời gian đáp ứng: 20ms tối đa
 • Chỉnh độ nhạy: Biến trở
 • Ảnh hưởng ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max., Ánh sáng mặt trời: 11,000 lx max.
 • Nhiệt độ làm việc: −25°C to 55°C
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP64
 CÀI ĐẶT CẢM BIẾN QUANG E3JK-DR12-C 2M


Chi tiết
E3JK-DR11-C 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 6

Loại thu phát chung 2,5m, ngõ ra rơ-le
Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON/Dark-ON

 • Nguồn sáng: Red LED (624 nm)
 • Khoảng cách làm việc: 2,5m
 • Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
 • Ngõ ra: Relay SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cosϕ= 1), 5 VDC, 10 mA min.
 • Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON/Dark-ON
 • Tuổi thọ tiếp điểm:
  Cơ: 50.000.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)
    Điện: 100.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)
 • Thời gian đáp ứng: 20ms tối đa
 • Chỉnh độ nhạy: Biến trở
 • Ảnh hưởng ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max., Ánh sáng mặt trời: 11,000 lx max.
 • Nhiệt độ làm việc: −25°C to 55°C
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP64

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT E3JK-DR11-C 2M


CẢM BIẾN E3JK-DR11-C và MẠCH TIMER H3BA-N8H DUY TRÌ TIẾP ĐIỂM 

#sensor timerChi tiết
E3JK-DS30M1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Loại thu phát chung 300mm, ngõ ra rơ-le
Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON/Dark-ON

 • Nguồn sáng: Red LED (624 nm)
 • Khoảng cách làm việc: 30mm
 • Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
 • Ngõ ra: Relay SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cosϕ= 1), 5 VDC, 10 mA min.
 • Chức năng chọn ngõ ra: Light-ON/Dark-ON
 • Tuổi thọ tiếp điểm:
  Cơ: 50.000.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)
    Điện: 100.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)
 • Thời gian đáp ứng: 20ms tối đa
 • Chỉnh độ nhạy: Biến trở
 • Ảnh hưởng ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max., Ánh sáng mặt trời: 11,000 lx max.
 • Nhiệt độ làm việc: −25°C to 55°C
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP64

Chi tiết
E3JK-5M2-N 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

Loại thu phát riêng 5m, ngõ ra rơ-le
Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Chức năng chọn ngõ ra: Dark-ON

 • Nguồn sáng: Red LED (624 nm)
 • Khoảng cách làm việc: 5m
 • Nguồn cấp: 24 ~ 240 VDC ±10% / 24 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
 • Ngõ ra: Relay SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cosϕ= 1), 5 VDC, 10 mA min.
 • Chức năng chọn ngõ ra: Dark-ON
 • Tuổi thọ tiếp điểm:
  Cơ: 50.000.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)
    Điện: 100.000 lần tối thiểu (tần số: 18,000 lần/giờ)
 • Thời gian đáp ứng: 20ms tối đa
 • Chỉnh độ nhạy: Biến trở
 • Ảnh hưởng ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max., Ánh sáng mặt trời: 11,000 lx max.
 • Nhiệt độ làm việc: −25°C to 55°C
 • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP64

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943