Omron

EE-SX670A

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

- Cảm biến quang dạng khe . Nguồn 5-24VDC . Ngõ ra NPN
- Chọn Light-On hoặc Dark-On . Tần số đáp ứng 1KHZ
-Đèn sáng khi phát hiện vật
- Khoản cách phát hiện 5mm .

Chi tiết
EE-SX670

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

- Cảm biến quang dạng khe . Nguồn 5-24VDC . Ngõ ra NPN
- Chọn Light-On hoặc Dark-On . Tần số đáp ứng 1KHZ
- Đèn sáng khi không phát hiện vật .
- Khoản cách phát hiện 5mm .

Chi tiết
EE-SX670R

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

- Cảm biến quang dạng khe . Nguồn 5-24VDC . Ngõ ra PNP
- Chọn Light-On hoặc Dark-On . Tần số đáp ứng 1KHZ
- Khoản cách phát hiện 5mm .

Chi tiết
EE-SX671

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

- Cảm biến quang dạng khe hình L . Nguồn 5-24VDC . Ngõ ra NPN
- Chọn Light-On hoặc Dark-On . Tần số đáp ứng 1KHZ
- Khoản cách phát hiện 5mm .

Chi tiết
EE-SX671A

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

- Cảm biến quang dạng khe hình L . Nguồn 5-24VDC . Ngõ ra NPN
- Chọn Light-On hoặc Dark-On . Tần số đáp ứng 1KHZ
- Khoản cách phát hiện 5mm .

Chi tiết
EE-SX671R

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

- Cảm biến quang dạng khe hình L . Nguồn 5-24VDC . Ngõ ra PNP
- Chọn Light-On hoặc Dark-On . Tần số đáp ứng 1KHZ
- Khoản cách phát hiện 5mm .

Chi tiết
EE-SX672

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

- Cảm biến quang dạng khe hình T . Nguồn 5-24VDC . Ngõ ra NPN
- Chọn Light-On hoặc Dark-On . Tần số đáp ứng 1KHZ
- Khoản cách phát hiện 5mm .

Chi tiết
EE-SX672A

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

- Cảm biến quang dạng khe hình T . Nguồn 5-24VDC . Ngõ ra NPN
- Chọn Light-On hoặc Dark-On . Tần số đáp ứng 1KHZ
- Khoản cách phát hiện 5mm .

Chi tiết
EE-SX672R

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

- Cảm biến quang dạng khe hình T . Nguồn 5-24VDC . Ngõ ra PNP
- Chọn Light-On hoặc Dark-On . Tần số đáp ứng 1KHZ
- Khoản cách phát hiện 5mm .

Chi tiết
EE-SX673

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

- Cảm biến quang dạng khe Close-Mounting . Nguồn 5-24VDC . Ngõ ra NPN
- Chọn Light-On hoặc Dark-On . Tần số đáp ứng 1KHZ
- Khoản cách phát hiện 5mm .

Chi tiết
EE-SX673A

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

- Cảm biến quang dạng khe Close-Mounting . Nguồn 5-24VDC . Ngõ ra NPN
- Chọn Light-On hoặc Dark-On . Tần số đáp ứng 1KHZ
- Khoản cách phát hiện 5mm .

Chi tiết
EE-SX673R

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

- Cảm biến quang dạng khe Close-Mounting . Nguồn 5-24VDC . Ngõ ra PNP
- Chọn Light-On hoặc Dark-On . Tần số đáp ứng 1KHZ
- Khoản cách phát hiện 5mm .

Chi tiết
EE-1006 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Cable dài 2m dùng cho cảm biến quang EE-SX*

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943