Omron

E2B-S08KS02-WP-C1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, 3 dây, NPN .
E2B-S08KS02-WP-C2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08KS02-WP-B1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, 3 dây, PNP .
E2B-S08KS02-WP-B2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08LS02-WP-C1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, 3 dây, NPN . Thân dài
E2B-S08LS02-WP-C2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08LS02-WP-B1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, 3 dây, PNP . Thân dài
E2B-S08LS02-WP-B2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08KN04-WP-B1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, Unshielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, PNP .
E2B-S08KN04-WP-B2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08LN04-WP-C1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, Unshielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, NPN , Thân dài
E2B-S08LN04-WP-C2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08KN04-MC-B1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, Unshielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, Connector, PNP .
E2B-S08KN04-MC-B2 (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08LN04-MC-B1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, Unshielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, Connector , PNP , Thân dài
E2B-S08LN04-MC-B2 (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08KS02-MC-B1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, Connector, PNP .
E2B-S08KS02-MC-B2 (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08KS02-MC-C1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, Connector, NPN .
E2B-S08KS02-MC-C2(ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08LS02-MC-B1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, Connector, PNP , Thân dài
E2B-S08LS02-MC-B2(ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08LS02-MC-C1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, Connector, NPN , Thân dài
E2B-S08LS02-MC-C2 (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08KN04-WP-C1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, Unshielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, NPN .
E2B-S08KN04-WP-C2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08LN04-WP-B1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, Unshielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, PNP , Thân dài
E2B-S08LN04-WP-B2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08KN04-MC-C1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, Unshielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, Connector, NPN .
E2B-S08KN04-MC-C2 (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-S08LN04-MC-C1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M8, Unshielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, Connector , NPN , Thân dài
E2B-S08LN04-MC-C2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12KS04-M1-B1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, Shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, Connector, PNP .
E2B-M12KS04-M1-B2 (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12LS04-M1-B1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, Shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, Connector , PNP , Thân dài .
E2B-M12LS04-M1-B2 (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12LS04-M1-C1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, Shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, Connector , NPN .
E2B-M12LS04-M1-C2 (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12KS04-WP-B1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, Shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, PNP .
E2B-M12KS04-WP-B2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12KS04-WP-C1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, Shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, NPN .
E2B-M12KS04-WP-C2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12LS04-WP-B1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, Shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, PNP , Thân dài
E2B-M12LS04-WP-B2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 800Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12LS04-WP-C1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, Shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, NPN , Thân dài
E2B-M12LS04-WP-C2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 800Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12KS04-M1-C1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, Shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, Connector , NPN .
E2B-M12KS04-M1-C2(ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 1000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12KN08-WP-B1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, UnShielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây, PNP .
E2B-M12KN08-WP-B2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 800Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12KN08-WP-C1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, UnShielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây, NPN .
E2B-M12KN08-WP-C2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 800Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12LN08-WP-B1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, UnShielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây, PNP , Thân dài
E2B-M12LN08-WP-B2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 800Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12LN08-WP-C1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, UnShielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây, NPN .
E2B-M12LN08-WP-C2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 800Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12KN08-M1-B1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, UnShielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, Connector, PNP .
E2B-M12KN08-M1-B2 (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 800Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12KN08-M1-C1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, UnShielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây, NPN .
E2B-M12KN08-M1-C2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 800Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12LN08-M1-B1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, UnShielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, Connector , PNP , Thân dài
E2B-M12LN08-M1-B2 (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 800Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết
E2B-M12LN08-M1-C1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, UnShielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, Connector , NPN , Thân dài
E2B-M12LN08-M1-C2 2M OMS (ngõ ra NC)

 • Tần số đáp ứng: 800Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC (không đóng băng)
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67; EN60947-5-2: EMC

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943