Omron

E2E-X1R5F1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 12

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X1R5F1 2M

M8, Shielded, khoảng cách 1.5mm. DC12-24, 3 dây dài 2m, PNP

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI E2E-X1R5F1 2M:


Chi tiết
E2E-X1R5F1-M1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 7

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X1R5F1-M1

M8, Shielded, khoảng cách 1.5mm. DC12-24, connector M12, PNP

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X1R5F1 2M :


Chi tiết
E2E-S05S12-WC-B1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 10

CẢM BIẾN TIỆM CẬM OMRON E2E-S05S12-WC-B1 2M

Thân hình trụ size M5, đầu bằng, có ren trên thân

Nguồn cấp: 12 to 30 VDC (10 to 40 VDC)± 10%

Khoảng cách phát hiện: 1,2 mm

Vật phát hiện chuẩn: 4 × 4 × 1 mm

Tần số đáp ứng: 4 kHz

Ngõ ra: PNP-NO

Tính năng bảo vệ: Shock điện, ngắn mạch

Đấu nối: Cáp liền 2m, DC 3 dây

Có led báo trạng thái

Tiêu chuẩn IP67

Vật liệu

– Vỏ: Thép không gỉ (SUS303) / đồng mạ niken

– Đai ốc: Thép không gỉ (SUS303)

 – Bề mặt cảm biến: nhựa ABS chịu nhiệt

HƯỚNG DẪN ĐẤU DÂY E2E-S05S12-WC-B1 2M:


Chi tiết
E2E-S05S12-WC-C1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 10

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-S05S12-WC-C1 2M

Thân hình trụ size M5, đầu bằng, có ren trên thân

Nguồn cấp: 12 to 30 VDC (10 to 40 VDC)± 10%

Khoảng cách phát hiện: 1,2 mm

Vật phát hiện chuẩn: 4 × 4 × 1 mm

Tần số đáp ứng: 4 kHz

Ngõ ra: NPN-NO

Tính năng bảo vệ: Shock điện, ngắn mạch

Đấu nối: Cáp liền 2m, DC 3 dây

Có led báo trạng thái

Tiêu chuẩn IP67

Vật liệu

– Vỏ: Thép không gỉ (SUS303) / đồng mạ niken

– Đai ốc: Thép không gỉ (SUS303)

 – Bề mặt cảm biến: nhựa ABS chịu nhiệt

HƯỚNG DẪN ĐẤU DÂY CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-S05S12-WC-C1 2M


Chi tiết
E2E-X1R5E1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X1R5E1 2M

M8, Shielded, khoảng cách 1.5mm. DC12-24, 3 dây dài 2m, NPN

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
Hướng dẫn đấu dây Cảm biến tiệm cận PNP OMRON E2E-X1R5F1 2M:


Chi tiết
E2E-X1R5E1-M1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X1R5E1-M1

M8, Shielded, khoảng cách 1.5mm. DC12-24, connector M12, NPN

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
Hướng dẫn đấu dây Cảm biến tiệm cận PNP OMRON E2E-X5ME1 2M


Chi tiết
E2E-X2F1-M1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X2F1-M1

M12, Shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, connector M12, PNP

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
Cảm biến tiệp cận E2E-X2ME1 2M


Chi tiết
E2E-X2F1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X2F1 2M

M12, Shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, 3 dây dài 2m, PNP

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
E2E-X5F1 2M và mạch tạo độ trễ:


Chi tiết
E2E-X2E1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X2E1 2M

M12, Shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, 3dây dài 2m, NPN

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
Cảm biến tiệp cận E2E-X2ME1 2M:


Chi tiết
E2E-X2E1-M1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X2E1-M1

M12, Shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, connector M12, NPN

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
HƯỚNG DẪN ĐẤU DÂY:


Chi tiết
E2E-X5ME1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 9

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X5ME1 2M

M12, Unshielded, khoảng cách 5mm. DC12-24, dây 2m, NPN

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI E2E-X5ME1 2M:Chi tiết
E2E-X5ME1-M1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

CẢM BIẾN E2E-X5ME1-M1

M12, Unshielded, khoảng cách 5mm. DC12-24, Connector, NPN

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
HƯỚNG DẪN ĐẤU DÂY CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X5ME1 2M:

Chi tiết
E2E-X5MF1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X5MF1 2M

M12, Unshielded, khoảng cách 5mm. DC12-24, dây 2m, PNP

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
HƯỚNG DẪN ĐẤU DÂY:


Chi tiết
E2E-X5MF1-M1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M12, Unshielded, khoảng cách 5mm. DC12-24, Connector, PNP

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
E2E-X5E1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M18, Shielded, khoảng cách 5mm. DC12-24, dây 2m, NPN

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
E2E-X5E1-M1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M18, Shielded, khoảng cách 5mm. DC12-24, Connector, NPN

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
E2E-X5F1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 5

Cảm biến tiệm cận E2E-X5F1 2M

Hình trụ M18, đầu bằng

Nguồn cấp: 12 to 24 VDC (10 to 40 VDC)± 10%

Khoảng cách phát hiện: 5mm

Vật phát hiện chuẩn: 18 × 18 × 1 mm

Tần số đáp ứng: 0.4 kHz

Ngõ ra: PNP-NO

Có led báo trạng thái

Có bảo vệ ngắn mạch

Tiêu chuẩn IP67

Vỏ bằng thép không gỉ (SUS303)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT E2E-X5F1 2MChi tiết
E2E-X5F1-M1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M18, Shielded, khoảng cách 5mm. DC12-24, Connector, PNP

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
E2E-X10ME1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 12

M18, Unshielded, khoảng cách 10mm. DC12-24, dây 2m, NPN

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
REVIEW E2E-X10ME1 2M:Chi tiết
E2E-X10MF1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 9

M18, Unshielded, khoảng cách 10mm. DC12-24, dây 2m, PNP

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
Review E2E-X10MF1 2M:


Chi tiết
E2E-X10ME1-M1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M18, Unshielded, khoảng cách 10mm. DC12-24, Connector, NPN

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
E2E-X10MF1-M1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M18, Unshielded, khoảng cách 10mm. DC12-24, Connector, PNP

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
E2E-X2D1-N 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 10

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X2D1-N 2M

M8, Shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, 2 dây

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 1500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
CÁCH ĐẤU DÂY CẢM BIẾN LOẠI 2 DÂY: E2E-X2D1-N 2M


Chi tiết
E2E-X14MD1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

M18, UnShielded, khoảng cách 14mm. DC12-24, 2 dây

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 1500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
E2E-X3D1-N 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 8

CẢM BIẾN TIỆN CẬN E2E-X3D1-N 2M OMRON

Size M12, 

Shielded

Khoảng cách 3mm. 

Điện áp nguồn :DC12-24, 

E2E-X3D1-N 2M thuộc loại cảm biến tiệm cận 2 dây

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 1500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
Cách dấu dây cảm biến tiệm cận loại 2 dây, E2E-X3D1-N 2M:


Chi tiết
E2E-X7D1-N 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

M18, Shielded, khoảng cách 7mm. DC12-24, 2 dây

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 1500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
E2E-X1C1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

CẢM BIẾN TIỆM CẬN E2E-X1C1 2M

M5, Shielded, khoảng cách 1mm.
3 dây, NPN
Nguồn cấp: 12-24VDC

 • Tần số đáp ứng: 2000Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời, ngắn mạch ngõ ra
 • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
Cảm biến tiệm cận E2E-S05S12-WC-C1 2M


Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943