Omron

CP2E-E30DR-A

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 2

CP2E-E30DR-A

CP2E-E30DR-A thay thế cho CP1E-E30DR-A ngưng sản xuất

Discontinuation CP2E-E30DR-A Recommended Replacement CP1E-E30DR-A

Thuộc phân khúc Essential model

Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz

Ngõ vào: 24 VDC

Ngõ ra: Relay

KHÔNG CÓ option board

3 khối mở rộng , nên lên tới 150 I/O

Bộ nhớ 4,000 bước

Có hỗ trợ Function blocks

Tích hợp sẵn 1 cổng RS232 (15 m max)

KHÔNG hỗ trợ phát xung

Mội trường làm việc: -20 to 60℃

KHÔNG hỗ trợ thời gian thực

Có đèn báo lại từng cổng I/O

Kết nối với PC qua cổng USB (USB Type-B, cáp máy in) 5 m max

Phần mềm có hỗ trợ CP2E: CX-One version 4.51 or higher and CX-Programmer version 9.72 or higher.

REVIEW PLC CP2E-E30DR-A


CÁCH KẾT NỐI PLC CP2E-E30DR A VỚI HMI NB5Q-TW00B


Product discontinuation CP1E-E14DR-A Recommended replacement CP2E-E14DR-A
Product discontinuation CP1E-E14SDR-A Recommended replacement CP2E-E14DR-A
Product discontinuation CP1E-E20DR-A Recommended replacement CP2E-E20DR-A
Product discontinuation CP1E-E20SDR-A Recommended replacement CP2E-E20DR-A
Product discontinuation CP1E-E30DR-A Recommended replacement CP2E-E30DR-A
Product discontinuation CP1E-E30SDR-A Recommended replacement CP2E-E30DR-A
Product discontinuation CP1E-E40DR-A Recommended replacement CP2E-E40DR-A
Product discontinuation CP1E-E40SDR-A Recommended replacement CP2E-E40DR-A
Product discontinuation CP1E-E60SDR-A Recommended replacement CP2E-E60DR-A
Product discontinuation CP1E-N30S1DR-A Recommended replacement CP2E-S30DR-A
Product discontinuation CP1E-N30S1DT-D Recommended replacement CP2E-S30DT-D
Product discontinuation CP1E-N30S1DT1-D Recommended replacement CP2E-S30DT1-D
Product discontinuation CP1E-N30SDR-A Recommended replacement CP2E-S30DR-A
Product discontinuation CP1E-N30SDT-D Recommended replacement CP2E-S30DT-D
Product discontinuation CP1E-N30SDT1-D Recommended replacement CP2E-S30DT1-D
Product discontinuation CP1E-N40S1DR-A Recommended replacement CP2E-S40DR-A
Product discontinuation CP1E-N40S1DT-D Recommended replacement CP2E-S40DT-D
Product discontinuation CP1E-N40S1DT1-D Recommended replacement CP2E-S40DT1-D
Product discontinuation CP1E-N40SDR-A Recommended replacement CP2E-S40DR-A
Product discontinuation CP1E-N40SDT-D Recommended replacement CP2E-S40DT-D
Product discontinuation CP1E-N40SDT1-D Recommended replacement CP2E-S40DT1-D
Product discontinuation CP1E-N60S1DR-A Recommended replacement CP2E-S60DR-A
Product discontinuation CP1E-N60S1DT-D Recommended replacement CP2E-S60DT-D
Product discontinuation CP1E-N60S1DT1-D Recommended replacement CP2E-S60DT1-D
Product discontinuation CP1E-N60SDR-A Recommended replacement CP2E-S60DR-A
Product discontinuation CP1E-N60SDT-D Recommended replacement CP2E-S60DT-D
Product discontinuation CP1E-N60SDT1-D Recommended replacement CP2E-S60DT1-D
Product discontinuation CP1E-N14DR-A Recommended replacement CP2E-N14DR-A
Product discontinuation CP1E-N14DR-D Recommended replacement CP2E-N14DR-D
Product discontinuation CP1E-N14DT-A Recommended replacement CP2E-N14DT-A
Product discontinuation CP1E-N14DT-D Recommended replacement CP2E-N14DT-D
Product discontinuation CP1E-N14DT1-A Recommended replacement CP2E-N14DT1-D
Product discontinuation CP1E-N14DT1-D Recommended replacement CP2E-N14DT1-D
Product discontinuation CP1E-N20DR-A Recommended replacement CP2E-N20DR-A
Product discontinuation CP1E-N20DR-D Recommended replacement CP2E-N20DR-D
Product discontinuation CP1E-N20DT-A Recommended replacement CP2E-N20DT-A
Product discontinuation CP1E-N20DT-D Recommended replacement CP2E-N20DT-D
Product discontinuation CP1E-N20DT1-A Recommended replacement CP2E-N20DT1-D
Product discontinuation CP1E-N20DT1-D Recommended replacement CP2E-N20DT1-D
Product discontinuation CP1E-N30DR-A Recommended replacement CP2E-N30DR-A
Product discontinuation CP1E-N30DR-D Recommended replacement CP2E-N30DR-D
Product discontinuation CP1E-N30DT-A Recommended replacement CP2E-N30DT-A
Product discontinuation CP1E-N30DT-D Recommended replacement CP2E-N30DT-D
Product discontinuation CP1E-N30DT1-A Recommended replacement CP2E-N30DT1-D
Product discontinuation CP1E-N30DT1-D Recommended replacement CP2E-N30DT1-D
Product discontinuation CP1E-N40DR-A Recommended replacement CP2E-N40DR-A
Product discontinuation CP1E-N40DR-D Recommended replacement CP2E-N40DR-D
Product discontinuation CP1E-N40DT-A Recommended replacement CP2E-N40DT-A
Product discontinuation CP1E-N40DT-D Recommended replacement CP2E-N40DT-D
Product discontinuation CP1E-N40DT1-A Recommended replacement CP2E-N40DT1-D
Product discontinuation CP1E-N40DT1-D Recommended replacement CP2E-N40DT1-D
Product discontinuation CP1E-N60DR-A Recommended replacement CP2E-N60DR-A
Product discontinuation CP1E-N60DR-D Recommended replacement CP2E-N60DR-D
Product discontinuation CP1E-N60DT-A Recommended replacement CP2E-N60DT-A
Product discontinuation CP1E-N60DT-D Recommended replacement CP2E-N60DT-D
Product discontinuation CP1E-N60DT1-A Recommended replacement CP2E-N60DT1-D
Product discontinuation CP1E-N60DT1-D Recommended replacement CP2E-N60DT1-D

Chi tiết
CP2E-N30DR-A

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 5

PLC CP2E-N30DR-A

CP2E-N30DR-A thay cho CP1E-N30DR-A ngưng sản xuất

Discontinuation CP2E-N30DR-A Recommended Replacement CP1E-N30DR-A

Thuộc dòng N: Network model

Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz

Ngõ vào: 24 VDC

Ngõ ra: Relay

2 cổng ethernet: dùng kết nối PLC-PLC, PLC-HMI, PLC-PC

2 option board : lên tới  3 serial ports

3 khối mở rộng , nên lên tới 150 I/O

Bộ nhớ 10,000 bước

Điều khiển được 4 trục

Mội trường làm việc: -20 to 60℃

Chỉ dùng pin khi chương trình có hàm thời gian thực.

Có đèn báo lại từng cổng I/O

Kết nối với PC qua cổng Ethernet

Phần mềm có hỗ trợ CP2E: CX-One version 4.51 or higher and CX-Programmer version 9.72 or higher.

REVIEW PLC OMRON CP2E-N30DR-A


KẾT NỐI PLC CP2E VỚI MÁY TÍNH THÔNG QUA CỔNG ETHERNET


Discontinuation Notice of CP1E CPU units

Product discontinuation
CP1E CPU units
Recommended replacement
CP2E CPU units
CP1E-E14DR-A CP2E-E14DR-A
CP1E-E14SDR-A CP2E-E14DR-A
CP1E-E20DR-A CP2E-E20DR-A
CP1E-E20SDR-A CP2E-E20DR-A
CP1E-E30DR-A CP2E-E30DR-A
CP1E-E30SDR-A CP2E-E30DR-A
CP1E-E40DR-A CP2E-E40DR-A
CP1E-E40SDR-A CP2E-E40DR-A
CP1E-E60SDR-A CP2E-E60DR-A
CP1E-N30S1DR-A CP2E-S30DR-A
CP1E-N30S1DT-D CP2E-S30DT-D
CP1E-N30S1DT1-D CP2E-S30DT1-D
CP1E-N30SDR-A CP2E-S30DR-A
CP1E-N30SDT-D CP2E-S30DT-D
CP1E-N30SDT1-D CP2E-S30DT1-D
CP1E-N40S1DR-A CP2E-S40DR-A
CP1E-N40S1DT-D CP2E-S40DT-D
CP1E-N40S1DT1-D CP2E-S40DT1-D
CP1E-N40SDR-A CP2E-S40DR-A
CP1E-N40SDT-D CP2E-S40DT-D
CP1E-N40SDT1-D CP2E-S40DT1-D
CP1E-N60S1DR-A CP2E-S60DR-A
CP1E-N60S1DT-D CP2E-S60DT-D
CP1E-N60S1DT1-D CP2E-S60DT1-D
CP1E-N60SDR-A CP2E-S60DR-A
CP1E-N60SDT-D CP2E-S60DT-D
CP1E-N60SDT1-D CP2E-S60DT1-D
CP1E-N14DR-A CP2E-N14DR-A
CP1E-N14DR-D CP2E-N14DR-D
CP1E-N14DT-A CP2E-N14DT-A
CP1E-N14DT-D CP2E-N14DT-D
CP1E-N14DT1-A CP2E-N14DT1-D
CP1E-N14DT1-D CP2E-N14DT1-D
CP1E-N20DR-A CP2E-N20DR-A
CP1E-N20DR-D CP2E-N20DR-D
CP1E-N20DT-A CP2E-N20DT-A
CP1E-N20DT-D CP2E-N20DT-D
CP1E-N20DT1-A CP2E-N20DT1-D
CP1E-N20DT1-D CP2E-N20DT1-D
CP1E-N30DR-A CP2E-N30DR-A
CP1E-N30DR-D CP2E-N30DR-D
CP1E-N30DT-A CP2E-N30DT-A
CP1E-N30DT-D CP2E-N30DT-D
CP1E-N30DT1-A CP2E-N30DT1-D
CP1E-N30DT1-D CP2E-N30DT1-D
CP1E-N40DR-A CP2E-N40DR-A
CP1E-N40DR-D CP2E-N40DR-D
CP1E-N40DT-A CP2E-N40DT-A
CP1E-N40DT-D CP2E-N40DT-D
CP1E-N40DT1-A CP2E-N40DT1-D
CP1E-N40DT1-D CP2E-N40DT1-D
CP1E-N60DR-A CP2E-N60DR-A
CP1E-N60DR-D CP2E-N60DR-D
CP1E-N60DT-A CP2E-N60DT-A
CP1E-N60DT-D CP2E-N60DT-D
CP1E-N60DT1-A CP2E-N60DT1-D
CP1E-N60DT1-D CP2E-N60DT1-D


Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943