Omron

E5CC-RX2ASM-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 2

E5CC-RX2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt 48 x 48mm, ngõ vào tất cả loại đầu dò và tín hiệu analog, ngõ ra relay . Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz
Ngõ vào:Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
Current input: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
Voltage input: 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 0 to 10 V

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID (auto-tuning)
 • Ngõ ra điều khiển 1: SPST-NO, 250 VAC, 3 A
 • Ngõ ra điều khiển 2: Không
 • Ngõ ra alarm: 2 tiếp điểm NO 3A 250VAC
 • Chức năng đặt và lưu được 8 set points (SP0-SP7), có thể chọn từ ngõ vào events, phím bấm hay truyền thông.
 • Các chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self tuning, PV input shift, run/stop, protection functions, extraction of square root, MV change rate limit, temperature status display, moving average of input value, and display brightness setting
 • Môi trường làm việc: Nhiệt độ -10 ~55°C; Độ ẩm 25% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (evaluated by UL); EN 61010-1 (IEC 61010-1): Pollution level 2, overcurrent category II
 • Model thông dụng : https://drive.google.com/open?id=0B5JT8gQq5SdlS3o0Y0Q4Smg2d3M
  E5CC-RX2ASM-800
  E5CC-QX2ASM-800
  E5CC-CX2ASM-800

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ E5CC-RX2ASM-800:


E5CC-RX2ASM-800_KHÓA PHÍM_Key Protect Level:


ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ĐIỀU KHIỂN LÀM MÁT CÓ ĐỘ TRỄ


Chi tiết
E5CC-QX2ASM-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 16

Bộ điều khiển nhiệt 48 x 48mm, ngõ vào tất cả loại dàu dò và tín hiệu analog, ngõ ra 12VDC . Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

Ngõ vào:Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
Current input: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
Voltage input: 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 0 to 10 V

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID (auto-tuning)
 • Ngõ ra điều khiển 1: 12VDC (Điều khiển SSR)
 • Ngõ ra điều khiển 2: Không
 • Ngõ ra alarm: 2 tiếp điểm NO 3A 250VAC
 • Chức năng đặt và lưu được 8 set points (SP0-SP7), có thể chọn từ ngõ vào events, phím bấm hay truyền thông.
 • Các chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self tuning, PV input shift, run/stop, protection functions, extraction of square root, MV change rate limit, temperature status display, moving average of input value, and display brightness setting
 • Môi trường làm việc: Nhiệt độ -10 ~55°C; Độ ẩm 25% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (evaluated by UL); EN 61010-1 (IEC 61010-1): Pollution level 2, overcurrent category II
 • Model thông dụng :https://drive.google.com/open?id=0B5JT8gQq5SdlS3o0Y0Q4Smg2d3M

E5CC-RX2ASM-800
E5CC-QX2ASM-800
E5CC-CX2ASM-800


Chi tiết
E5CC-CX2ASM-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 5

Bộ điều khiển nhiệt 48 x 48mm, ngõ vào tất cả loại đầu dò và tín hiệu analog, ngõ ra 0/4-20mA . Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

Ngõ vào:Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
Current input: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
Voltage input: 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 0 to 10 V

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID (auto-tuning)
 • Ngõ ra điều khiển 1: 0/4-20mA
 • Ngõ ra điều khiển 2: Không
 • Ngõ ra alarm: 2 tiếp điểm NO 3A 250VAC
 • Chức năng đặt và lưu được 8 set points (SP0-SP7), có thể chọn từ ngõ vào events, phím bấm hay truyền thông.
 • Các chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self tuning, PV input shift, run/stop, protection functions, extraction of square root, MV change rate limit, temperature status display, moving average of input value, and display brightness setting
 • Môi trường làm việc: Nhiệt độ -10 ~55°C; Độ ẩm 25% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (evaluated by UL); EN 61010-1 (IEC 61010-1): Pollution level 2, overcurrent category II
 • Model thông dụng :https://drive.google.com/open?id=0B5JT8gQq5SdlS3o0Y0Q4Smg2d3M

E5CC-RX2ASM-800
E5CC-QX2ASM-800
E5CC-CX2ASM-800


Chi tiết
E5EC-QX2ASM-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt 48 x 96mm, ngõ vào tất cả loại đầu dò và tín hiệu analog, ngõ ra 12VDC . Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

Ngõ vào của E5EC-QX2ASM-800:Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
Current input: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
Voltage input: 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 0 to 10 V

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID (auto-tuning)
 • Ngõ ra điều khiển 1: 12VDC ( điều khiển SSR)
 • Ngõ ra điều khiển 2: Không
 • Ngõ ra alarm: 2 tiếp điểm NO 3A 250VAC
 • Các chức năng khác của E5EC-QX2ASM-800: Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self tuning, PV input shift, run/stop, protection functions, extraction of square root, MV change rate limit, temperature status display, moving average of input value, and display brightness setting
 • Môi trường làm việc E5EC-QX2ASM-800: Nhiệt độ -10 ~55°C; Độ ẩm 25% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (evaluated by UL); EN 61010-1 (IEC 61010-1): Pollution level 2, overcurrent category II

CÁCH TẮT TÍNH NĂNG ALARM TRÊN ĐỒNG HỒ E5EC-QX2ASM-800Chi tiết
E5EC-CX2ASM-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt 48 x 96mm, ngõ vào tất cả loại đầu dò và tín hiệu analog, ngõ ra 0/4-20mA . Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

Ngõ vào:Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
Current input: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
Voltage input: 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 0 to 10 V

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID (auto-tuning)
 • Ngõ ra điều khiển 1: 0/4-20mA
 • Ngõ ra điều khiển 2: Không
 • Ngõ ra alarm: 2 tiếp điểm NO 3A 250VAC
 • Chức năng đặt và lưu được 8 set points (SP0-SP7), có thể chọn từ ngõ vào events, phím bấm hay truyền thông.
 • Các chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self tuning, PV input shift, run/stop, protection functions, extraction of square root, MV change rate limit, temperature status display, moving average of input value, and display brightness setting
 • Môi trường làm việc: Nhiệt độ -10 ~55°C; Độ ẩm 25% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (evaluated by UL); EN 61010-1 (IEC 61010-1): Pollution level 2, overcurrent category II
 • Model thông dụng :

E5EC-RX2ASM-800
E5EC-QX2ASM-800
E5EC-CX2ASM-800


Chi tiết
E5EC-RX2ASM-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt 48 x 96mm, ngõ vào tất cả loại đầu dò và tín hiệu analog, ngõ ra relay . Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

Ngõ vào:Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
Current input: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
Voltage input: 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 0 to 10 V

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID (auto-tuning)
 • Ngõ ra điều khiển 1: SPST-NO, 250 VAC, 3 A
 • Ngõ ra điều khiển 2: Không
 • Ngõ ra alarm: 2 tiếp điểm NO 3A 250VAC
 • Chức năng đặt và lưu được 8 set points (SP0-SP7), có thể chọn từ ngõ vào events, phím bấm hay truyền thông.
 • Các chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self tuning, PV input shift, run/stop, protection functions, extraction of square root, MV change rate limit, temperature status display, moving average of input value, and display brightness setting
 • Môi trường làm việc: Nhiệt độ -10 ~55°C; Độ ẩm 25% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (evaluated by UL); EN 61010-1 (IEC 61010-1): Pollution level 2, overcurrent category II
 • Model thông dụng :https://drive.google.com/open?id=0B5JT8gQq5SdlS3o0Y0Q4Smg2d3M

E5EC-RX2ASM-800
E5EC-QX2ASM-800
E5EC-CX2ASM-800


Chi tiết
E5AC-QX3ASM-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ E5AC-QX3ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt 96 x 96mm, ngõ vào tất cả loại đầu dò và tín hiệu analog, ngõ ra 12VDC . Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

Ngõ vào:Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
Current input: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
Voltage input: 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 0 to 10 V

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID (auto-tuning)
 • Ngõ ra điều khiển 1: `12VDC (điều khiển SSR)
 • Ngõ ra điều khiển 2: Không
 • Ngõ ra alarm: 3 tiếp điểm NO 3A 250VAC
 • Chức năng đặt và lưu được 8 set points (SP0-SP7), có thể chọn từ ngõ vào events, phím bấm hay truyền thông.
 • Các chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self tuning, PV input shift, run/stop, protection functions, extraction of square root, MV change rate limit, temperature status display, moving average of input value, and display brightness setting
 • Môi trường làm việc: Nhiệt độ -10 ~55°C; Độ ẩm 25% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (evaluated by UL); EN 61010-1 (IEC 61010-1): Pollution level 2, overcurrent category II
 • Model thông dụng :

E5AC-RX3ASM-800
E5AC-QX3ASM-800
E5AC-CX3ASM-800

HƯỚNG DẪN CÁCH BÙ NHIỆT ĐỘ BỊ LỆCH E5AC-QX3ASM-800:


CÀI ĐẶT E5AC E5CC E5EC HIỂN THỊ GIÁ TRỊ ANALOG CÓ SỐ THẬP PHÂN:


Chi tiết
E5AC-RX3ASM-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 4

Bộ điều khiển nhiệt E5AC-RX3ASM-800

Kích thước 96 x 96mm, ngõ vào tất cả loại đầu dò và tín hiệu analog, ngõ ra relay . Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

Ngõ vào:Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
Current input: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
Voltage input: 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 0 to 10 V

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID (auto-tuning)
 • Ngõ ra điều khiển 1: SPST-NO, 250 VAC, 3 A
 • Ngõ ra điều khiển 2: Không
 • Ngõ ra alarm: 3 tiếp điểm NO 3A 250VAC
 • Chức năng đặt và lưu được 8 set points (SP0-SP7), có thể chọn từ ngõ vào events, phím bấm hay truyền thông.
 • Các chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self tuning, PV input shift, run/stop, protection functions, extraction of square root, MV change rate limit, temperature status display, moving average of input value, and display brightness setting
 • Môi trường làm việc: Nhiệt độ -10 ~55°C; Độ ẩm 25% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (evaluated by UL); EN 61010-1 (IEC 61010-1): Pollution level 2, overcurrent category II
 • Model thông dụng :https://drive.google.com/open?id=0B5JT8gQq5SdlS3o0Y0Q4Smg2d3M

E5AC-RX3ASM-800
E5AC-QX3ASM-800
E5AC-CX3ASM-800

Hướng dẫn cài đặt E5AC-RX3ASM-800Chi tiết
E5AC-CX3ASM-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

Bộ điều khiển nhiệt E5AC-CX3ASM-800

 Size 96 x 96mm, ngõ vào tất cả loại đầu dò và tín hiệu analog, ngõ ra 0/4-20mA . Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

Ngõ vào:Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
Current input: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
Voltage input: 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 0 to 10 V

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID (auto-tuning)
 • Ngõ ra điều khiển 1: 0/4-20mA
 • Ngõ ra điều khiển 2: Không
 • Ngõ ra alarm: 3 tiếp điểm NO 3A 250VAC
 • Chức năng đặt và lưu được 8 set points (SP0-SP7), có thể chọn từ ngõ vào events, phím bấm hay truyền thông.
 • Các chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self tuning, PV input shift, run/stop, protection functions, extraction of square root, MV change rate limit, temperature status display, moving average of input value, and display brightness setting
 • Môi trường làm việc: Nhiệt độ -10 ~55°C; Độ ẩm 25% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (evaluated by UL); EN 61010-1 (IEC 61010-1): Pollution level 2, overcurrent category II
 • Model thông dụng :

E5AC-RX3ASM-800
E5AC-QX3ASM-800
E5AC-CX3ASM-800

KHÓA PHÍM VÀ MỞ PHÍM ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ OMRON


Chi tiết
E5DC-RX2ASM-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt 85 x 22,5mm gắn trực tiếp trên thanh Din , ngõ vào tất cả loại đầu dò và tín hiệu analog, ngõ ra relay . Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz


Kích thước nhỏ gọn và mỏng 85 x 22,5mm (D x W) có thể gắn trên mặt bảng tủ hoặc thanh Din . Thay thế dễ dàng khi có sự cố
Ngõ vào:Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
Current input: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
Voltage input: 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 0 to 10 V

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID (auto-tuning)
 • Ngõ ra điều khiển 1: SPST-NO, 250 VAC, 3 A
 • Ngõ ra điều khiển 2: Không
 • Ngõ ra alarm: 2 tiếp điểm NO 3A 250VAC
 • Chức năng đặt và lưu được 8 set points (SP0-SP7), có thể chọn từ ngõ vào events, phím bấm hay truyền thông.
 • Các chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self tuning, PV input shift, run/stop, protection functions, extraction of square root, MV change rate limit, temperature status display, moving average of input value, and display brightness setting
 • Môi trường làm việc: Nhiệt độ -10 ~55°C; Độ ẩm 25% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (evaluated by UL); EN 61010-1 (IEC 61010-1): Pollution level 2, overcurrent category II
 • Model thông dụng :
  E5DC-RX2ASM-800
  E5DC-QX2ASM-800
  E5DC-CX2ASM-800

Chi tiết
E5DC-QX2ASM-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt 85 x 22,5mm gắn trực tiếp trên thanh Din , ngõ vào tất cả loại đầu dò và tín hiệu analog, ngõ ra 12VDC . Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz


Kích thước nhỏ gọn và mỏng 85 x 22,5mm (D x W) có thể gắn trên mặt bảng tủ hoặc thanh Din . Thay thế dễ dàng khi có sự cố
Ngõ vào:Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
Current input: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
Voltage input: 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 0 to 10 V

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID (auto-tuning)
 • Ngõ ra điều khiển 1: 12VDC (điều khiển SSR)
 • Ngõ ra điều khiển 2: Không
 • Ngõ ra alarm: 2 tiếp điểm NO 3A 250VAC
 • Chức năng đặt và lưu được 8 set points (SP0-SP7), có thể chọn từ ngõ vào events, phím bấm hay truyền thông.
 • Các chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self tuning, PV input shift, run/stop, protection functions, extraction of square root, MV change rate limit, temperature status display, moving average of input value, and display brightness setting
 • Môi trường làm việc: Nhiệt độ -10 ~55°C; Độ ẩm 25% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (evaluated by UL); EN 61010-1 (IEC 61010-1): Pollution level 2, overcurrent category II
 • Model thông dụng :
  E5DC-RX2ASM-800
  E5DC-QX2ASM-800
  E5DC-CX2ASM-800

Chi tiết
E5DC-CX2ASM-800

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt 85 x 22,5mm gắn trực tiếp trên thanh Din , ngõ vào tất cả loại đầu dò và tín hiệu analog, ngõ ra 0/4-20mA . Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz


Kích thước nhỏ gọn và mỏng 85 x 22,5mm (D x W) có thể gắn trên mặt bảng tủ hoặc thanh Din . Thay thế dễ dàng khi có sự cố
Ngõ vào:Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II
Platinum resistance thermometer: Pt100 or JPt100
Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, or 140 to 260°C
Current input: 4 to 20 mA or 0 to 20 mA
Voltage input: 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 0 to 10 V

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc 2-PID (auto-tuning)
 • Ngõ ra điều khiển 1: 0/4-20mA
 • Ngõ ra điều khiển 2: Không
 • Ngõ ra alarm: 2 tiếp điểm NO 3A 250VAC
 • Chức năng đặt và lưu được 8 set points (SP0-SP7), có thể chọn từ ngõ vào events, phím bấm hay truyền thông.
 • Các chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, loop burnout alarm, SP ramp, other alarm functions, 40% AT, 100% AT, MV limiter, input digital filter, self tuning, PV input shift, run/stop, protection functions, extraction of square root, MV change rate limit, temperature status display, moving average of input value, and display brightness setting
 • Môi trường làm việc: Nhiệt độ -10 ~55°C; Độ ẩm 25% ~ 85%
 • Tiêu chuẩn: UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (evaluated by UL); EN 61010-1 (IEC 61010-1): Pollution level 2, overcurrent category II
 • Model thông dụng :
  E5DC-RX2ASM-800
  E5DC-QX2ASM-800
  E5DC-CX2ASM-800

Chi tiết

Danh mục

Hổ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943