Omron

MKS2P DC12 BY OMZ

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 8 chân tròn

 • Điện áp cuộn coil : 12VDC
 • Loại tiếp điểm: DPDT
 • Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức)
 • Tuổi thọ: 100 000 000 Min. (tần số 1 800 lần/giờ)
 • Tiêu chuẩn: VDE, UL, CSA, CE

Chi tiết
MKS2P DC24 BY OMZ

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 8 chân tròn

 • Điện áp cuộn coil : 24VDC
 • Loại tiếp điểm: DPDT
 • Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức)
 • Tuổi thọ: 100 000 000 Min. (tần số 1 800 lần/giờ)
 • Tiêu chuẩn: VDE, UL, CSA, CE

Chi tiết
MKS2P AC24 BY OMZ

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 8 chân tròn

 • Điện áp cuộn coil : 24VAC
 • Loại tiếp điểm: DPDT
 • Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức)
 • Tuổi thọ: 100 000 000 Min. (tần số 1 800 lần/giờ)
 • Tiêu chuẩn: VDE, UL, CSA, CE

Chi tiết
MKS2P AC110 BY OMZ

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 8 chân tròn

 • Điện áp cuộn coil : 110VAC
 • Loại tiếp điểm: DPDT
 • Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức)
 • Tuổi thọ: 100 000 000 Min. (tần số 1 800 lần/giờ)
 • Tiêu chuẩn: VDE, UL, CSA, CE

Chi tiết
MKS2P AC220 BY OMZ

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 8 chân tròn

 • Điện áp cuộn coil : 220VAC
 • Loại tiếp điểm: DPDT
 • Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức)
 • Tuổi thọ: 100 000 000 Min. (tần số 1 800 lần/giờ)
 • Tiêu chuẩn: VDE, UL, CSA, CE

Chi tiết
MKS3P DC12 BY OMZ

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 11 chân tròn

 • Điện áp cuộn coil : 12VDC
 • Loại tiếp điểm: 3DPDT
 • Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức)
 • Tuổi thọ: 100 000 000 Min. (tần số 1 800 lần/giờ)
 • Tiêu chuẩn: VDE, UL, CSA, CE

Chi tiết
MKS3P DC24 BY OMZ

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

Rơle kiếng 11 chân tròn

 • Điện áp cuộn coil : 24VDC
 • Loại tiếp điểm: 3DPDT
 • Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức)
 • Tuổi thọ: 100 000 000 Min. (tần số 1 800 lần/giờ)
 • Tiêu chuẩn: VDE, UL, CSA, CE

Chi tiết
MKS3P AC24 BY OMZ

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 11 chân tròn

 • Điện áp cuộn coil : 24VAC
 • Loại tiếp điểm: 3DPDT
 • Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức)
 • Tuổi thọ: 100 000 000 Min. (tần số 1 800 lần/giờ)
 • Tiêu chuẩn: VDE, UL, CSA, CE

Chi tiết
MKS3P AC110 BY OMZ

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 11 chân tròn

 • Điện áp cuộn coil : 110VAC
 • Loại tiếp điểm: 3DPDT
 • Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức)
 • Tuổi thọ: 100 000 000 Min. (tần số 1 800 lần/giờ)
 • Tiêu chuẩn: VDE, UL, CSA, CE

Chi tiết
MKS3P AC220 BY OMZ

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 11 chân tròn

 • Điện áp cuộn coil : 220VAC
 • Loại tiếp điểm: 3DPDT
 • Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức)
 • Tuổi thọ: 100 000 000 Min. (tần số 1 800 lần/giờ)
 • Tiêu chuẩn: VDE, UL, CSA, CE

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943