Omron

G2R-1 DC12 BY OMB

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng loại mỏng sử dụng hàng trên board

 • Điện áp cuộn coil : 12VDC
 • Loại tiếp điểm: SPDT
 • Dòng điện tiếp điểm: 10 A at 250 VAC; 10 A at 30 VDC / 5 A at 250 VAC; 5 A at 30 VDC
 • Tiêu chuẩn: RoHS

Chi tiết
G2R-1 DC24 BY OMB

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng loại mỏng sử dụng hàng trên board

 • Điện áp cuộn coil : 24VDC
 • Loại tiếp điểm: SPDT
 • Dòng điện tiếp điểm: 10 A at 250 VAC; 10 A at 30 VDC / 5 A at 250 VAC; 5 A at 30 VDC
 • Tiêu chuẩn: RoHS

Chi tiết
G2R-1-S DC24(S) BY OMB

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng loại mỏng không đèn

 • Điện áp cuộn coil : 24VDC
 • Loại tiếp điểm: SPDT
 • Dòng điện tiếp điểm: 10 A 250 VAC; 10 A at 30 VDC
 • Tiêu chuẩn: RoHS

Chi tiết
G2R-1-S DC12(S) BY OMB

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng loại mỏng không đèn

 • Điện áp cuộn coil : 12VDC
 • Loại tiếp điểm: SPDT
 • Dòng điện tiếp điểm: 10 A at 250 VAC; 10 A at 30 VDC / 5 A at 250 VAC; 5 A at 30 VDC
 • Tiêu chuẩn: RoHS

Chi tiết
G2R-1-SN DC12(S) BY OMB

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng loại mỏng có đèn

 • Điện áp cuộn coil : 12VDC
 • Loại tiếp điểm: SPDT
 • Dòng điện tiếp điểm: 10 A 250 VAC; 10 A at 30 VDC
 • Tiêu chuẩn: RoHS

Chi tiết
G2R-1-SN DC24(S) BY OMB

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng loại mỏng không đèn

 • Điện áp cuộn coil : 24VDC
 • Loại tiếp điểm: SPDT
 • Dòng điện tiếp điểm: 10A 250 VAC; 10 A at 30 VDC
 • Tiêu chuẩn: RoHS

Chi tiết
G2R-2 DC12 BY OMB

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 8 chân loại mỏng sử dụng hàng trên board

 • Điện áp cuộn coil : 12VDC
 • Loại tiếp điểm: DPDT
 • Dòng điện tiếp điểm: 5 A at 250 VAC; 5 A at 30VDC
 • Tiêu chuẩn: RoHS

Chi tiết
G2R-2 DC24 BY OMB

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 8 chân loại mỏng sử dụng hàng trên board

 • Điện áp cuộn coil : 24VDC
 • Loại tiếp điểm: DPDT
 • Dòng điện tiếp điểm: 5 A at 250 VAC; 5 A at 30VDC
 • Tiêu chuẩn: RoHS

Chi tiết
G2R-2-S DC12(S) BY OMB

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 8 chân loại mỏng không đèn , gắn đế

 • Điện áp cuộn coil : 12VDC
 • Loại tiếp điểm: SPDT
 • Dòng điện tiếp điểm: 5A 250 VAC; 5 A at 30 VDC
 • Tiêu chuẩn: RoHS

Chi tiết
G2R-2-S DC24(S) BY OMB

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 8 chân loại mỏng không đèn , gắn đế

 • Điện áp cuộn coil : 24VDC
 • Loại tiếp điểm: SPDT
 • Dòng điện tiếp điểm: 5A 250 VAC; 5 A at 30 VDC
 • Tiêu chuẩn: RoHS

Chi tiết
G2R-2-Sn dc12(S) BY OMB

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 8 chân loại mỏng có đèn , gắn đế

 • Điện áp cuộn coil : 12VDC
 • Loại tiếp điểm: SPDT
 • Dòng điện tiếp điểm: 5A 250 VAC; 5 A at 30 VDC
 • Tiêu chuẩn: RoHS

Chi tiết
G2R-2-SN DC24(S) BY OMB

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Rơle kiếng 8 chân loại mỏng không đèn , gắn đế

 • Điện áp cuộn coil : 24VDC
 • Loại tiếp điểm: SPDT
 • Dòng điện tiếp điểm: 5A 250 VAC; 5 A at 30 VDC
 • Tiêu chuẩn: RoHS

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943