Omron

G3NB-205B-1 DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn loại kinh tế . Tải 5A tại điện áp 24-220VAC . Điện áp điều khiển 5-24VDC .
Dùng nhôm tản nhiệt Y92B-N50

Chi tiết
G3NB-210B-1 DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn loại kinh tế . Tải 10A tại điện áp 24-220VAC . Điện áp điều khiển 5-24VDC .
Dùng nhôm tản nhiệt Y92B-N50

Chi tiết
G3NB-220B-1 DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn loại kinh tế . Tải 20A tại điện áp 24-220VAC . Điện áp điều khiển 5-24VDC .
Dùng nhôm tản nhiệt Y92B-N100

Chi tiết
G3NB-225B-1 DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn loại kinh tế . Tải 25A tại điện áp 24-220VAC . Điện áp điều khiển 5-24VDC .
Dùng nhôm tản nhiệt Y92B-N150

Chi tiết
G3NB-240B-1 DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn loại kinh tế . Tải 40A tại điện áp 24-220VAC . Điện áp điều khiển 5-24VDC .
Dùng nhôm tản nhiệt Y92B-N150

Chi tiết
G3NB-275B-1 DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn loại kinh tế . Tải 75A tại điện áp 24-220VAC . Điện áp điều khiển 5-24VDC .
Dùng nhôm tản nhiệt Y92B-P25NF

Chi tiết
G3NB-290B-1 DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn loại kinh tế . Tải 90A tại điện áp 24-220VAC . Điện áp điều khiển 5-24VDC .
Dùng nhôm tản nhiệt Y92B-P250NF

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943