Omron

H3CR-A8 AC100-240/DC100-125

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 2

Bộ định thời gian đa chức năng, 8 chân tròn, analog
A:ON-delay/B:Flicker OFF start/B2:Flicker ON start/C:Signal ON/OFF-delay/D:Signal OFF-delay

 • Loại 8 chân tròn
 • Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC
 • Ngõ ra rơle DPDT
 • Chế độ hoạt động:

A:ON-delay
B:Flicker OFF start
B2:Flicker ON start
C:Signal ON/OFF-delay
D:Signal OFF-delay
E:Interval
G:Signal ON/OFF-delay (chỉ cho H3CR-A-300)
J:One-shot (chỉ cho H3CR-A-300)

 • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 300h
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Chi tiết
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian đa chức năng, 8 chân tròn, analog
A:ON-delay/B:Flicker OFF start/B2:Flicker ON start/C:Signal ON/OFF-delay/D:Signal OFF
D:Signal OFF-delay-delay

 • Loại 8 chân tròn
 • Nguồn cấp: AC24-48/DC12-48
 • Ngõ ra rơle DPDT
 • Chế độ hoạt động:

A:ON-delay
B:Flicker OFF start
B2:Flicker ON start
C:Signal ON/OFF-delay
E:Interval
G:Signal ON/OFF-delay (chỉ cho H3CR-A-300)
J:One-shot (chỉ cho H3CR-A-300)

 • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 300h
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Chi tiết
H3CR-A AC100-240/DC100-125

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 4

Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog
A:ON-delay/B:Flicker OFF start/B2:Flicker ON start/C:Signal ON/OFF-delay/D:Signal OFF-delay

 • Loại 11-chân
 • Nguồn cấp: AC100-240 (50/60 Hz)/100 to 125 VDC
 • Ngõ ra rơle DPDT
 • Chế độ hoạt động:

A:ON-delay
B:Flicker OFF start
B2:Flicker ON start
C:Signal ON/OFF-delay
D:Signal OFF-delay
E:Interval
G:Signal ON/OFF-delay (chỉ cho H3CR-A-300)
J:One-shot (chỉ cho H3CR-A-300)

 • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 300h
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Chi tiết
H3CR-A AC24-48/DC12-48

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian đa chức năng, 11 chân tròn, analog
A:ON-delay/B:Flicker OFF start/B2:Flicker ON start/C:Signal ON/OFF-delay/D:Signal OFF

D:Signal OFF-delay-delay

 • Loại 8 chân tròn
 • Nguồn cấp: AC24-48/DC12-48
 • Ngõ ra rơle DPDT
 • Chế độ hoạt động:

A:ON-delay
B:Flicker OFF start
B2:Flicker ON start
C:Signal ON/OFF-delay

E:Interval
G:Signal ON/OFF-delay (chỉ cho H3CR-A-300)
J:One-shot (chỉ cho H3CR-A-300)

 • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 300h
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Chi tiết
H3CR-F8 AC100-240/DC100-125

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 15

Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 8-chân tròn, analog . OFF Start
Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)

 • Ngõ ra rơle DPDT
 • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 30h
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Chi tiết
H3CR-F8N AC100-240/DC100-125

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 8-chân tròn, analog . ON Start
Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)

 • Ngõ ra rơle DPDT
 • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 30h
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN
VIDEO REVIEW H3CR-F8N


Chi tiết
H3CR-F8 AC24-48/DC12-48

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 8-chân tròn, analog . OFF Start
Nguồn cấp: AC24-48/DC12-48

 • Ngõ ra rơle DPDT
 • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 30h
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Chi tiết
H3CR-G8EL AC100-120

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác (Y-∆)

 • Loại 8-chân tròn, analog
 • Nguồn cấp: 100-120VAC
 • Thời gian chuyển Sao có thể định đến 120 giây
 • Thời gian chuyển đổi Sao-Tam giác: 0.05 / 0.1 / 0.25 / 0.5 giây
 • Ngõ ra: SPST-NO
 • Có ngõ ra tức thời: SPST-NO
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Chi tiết
H3CR-F8N AC24-48/DC12-48

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 8-chân tròn, analog . OFF Start
Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)

 • Ngõ ra rơle DPDT
 • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 30h
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Chi tiết
H3CR-G8EL AC200-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác (Y-∆)

 • Loại 8-chân tròn, analog
 • Nguồn cấp: 200-240VAC
 • Thời gian chuyển Sao có thể định đến 120 giây
 • Thời gian chuyển đổi Sao-Tam giác: 0.05 / 0.1 / 0.25 / 0.5 giây
 • Ngõ ra: SPST-NO
 • Có ngõ ra tức thời: SPST-NO
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Chi tiết
H3CR-H8L AC/DC24 M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian OFF-Delay theo nguồn

 • Thang đo: 0.05 ~ 12 phút
 • Nguồn cấp: AC/DC24
 • Ngõ ra: Rơle DPDT
 • Loại 8-chân tròn, analog
 • Tiêu chuẩn : UL, CSA, EN

Chi tiết
H3CR-H8L AC200-240 M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian OFF-Delay theo nguồn

 • Thang đo: 0.05 ~ 12 phút
 • Nguồn cấp: AC200-240
 • Ngõ ra: Rơle DPDT
 • Loại 8-chân tròn, analog
 • Tiêu chuẩn : UL, CSA, EN

Chi tiết
H3CR-H8L AC/DC24 S

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian OFF-Delay theo nguồn

 • Thang đo: 0.05 ~ 12 giây
 • Nguồn cấp: AC/DC24
 • Ngõ ra: Rơle DPDT
 • Loại 8-chân tròn, analog
 • Tiêu chuẩn : UL, CSA, EN

Chi tiết
H3CR-H8L AC200-240 S

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian OFF-Delay theo nguồn

 • Thang đo: 0.05 ~ 12 giây
 • Nguồn cấp: AC200-240
 • Ngõ ra: Rơle DPDT
 • Loại 8-chân tròn, analog
 • Tiêu chuẩn : UL, CSA, EN

Chi tiết

Danh mục

Hổ trợ trực tuyến

Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943