Omron

H3DKZ-A1 AC/DC24-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 2

Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm. Ngõ ra: Rơle SPDT-5A

 • Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz 
 • Chế độ hoạt động: On-Delay
 • Đặt thời gian: 0.1 to 1.2 s; 1 to 12 s; 10 to 120 s; 1 to 12 min; 10 to 120 min; 1 to 12 h; 10 to 120 h; 100 to 1,200 h
 • Độ chính xác: ±1% max. of FS
 • Ngõ ra: Rơle SPDT-5A (250VAC hoặc 30VDC, tải thuần trở)
 • Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: EN 61812-1, CE, CCC

Chi tiết
H3DKZ-A2 AC/DC24-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm. Ngõ ra: Rơle DPDT-5A

 • Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz 
 • Chế độ hoạt động: On-Delay
 • Đặt thời gian: 0.1 to 1.2 s; 1 to 12 s; 10 to 120 s; 1 to 12 min; 10 to 120 min; 1 to 12 h; 10 to 120 h; 100 to 1,200 h
 • Độ chính xác: ±1% max. of FS
 • Ngõ ra: Rơle DPDT-5A (250VAC hoặc 30VDC, tải thuần trở)
 • Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: EN 61812-1, CE, CC

Chi tiết
H3DKZ-A1A DC12

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm. Ngõ ra: Rơle SPDT-5A

 • Nguồn cấp: 12DC
 • Chế độ hoạt động: On-Delay
 • Đặt thời gian: 0.1 to 1.2 s; 1 to 12 s; 10 to 120 s; 1 to 12 min; 10 to 120 min; 1 to 12 h; 10 to 120 h; 100 to 1,200 h
 • Độ chính xác: ±1% max. of FS
 • Ngõ ra: Rơle SPDT-5A (250VAC hoặc 30VDC, tải thuần trở)
 • Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: EN 61812-1, CE, CC

Chi tiết
H3DKZ-A2A DC12

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm. Ngõ ra: Rơle DPDT-5A

 • Nguồn cấp: 12DC
 • Chế độ hoạt động: On-Delay
 • Đặt thời gian: 0.1 to 1.2 s; 1 to 12 s; 10 to 120 s; 1 to 12 min; 10 to 120 min; 1 to 12 h; 10 to 120 h; 100 to 1,200 h
 • Độ chính xác: ±1% max. of FS
 • Ngõ ra: Rơle DPDT-5A (250VAC hoặc 30VDC, tải thuần trở)
 • Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: EN 61812-1, CE, CC

Chi tiết
H3DKZ-F AC/DC24-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian kép kích thước 22.5mm (Twin Timer)

 • Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz 
 • Chế độ hoạt động: On-Start / Off -Start
 • Đặt thời gian: 0.1 to 1.2 s; 1 to 12 s; 10 to 120 s; 1 to 12 min; 10 to 120 min; 1 to 12 h; 10 to 120 h; 100 to 1,200 h
 • Độ chính xác: ±1% max. of FS
 • Ngõ ra: Rơle SPDT-5A (250VAC hoặc 30VDC, tải thuần trở)
 • Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: EN 61812-1, CE, CCC

Chi tiết
H3DKZ-FA DC12

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian kép kích thước 22.5mm (Twin Timer)

 • Nguồn cấp: 12DC
 • Chế độ hoạt động: On-Start / Off-Start
 • Đặt thời gian: 0.1 to 1.2 s; 1 to 12 s; 10 to 120 s; 1 to 12 min; 10 to 120 min; 1 to 12 h; 10 to 120 h; 100 to 1,200 h
 • Độ chính xác: ±1% max. of FS
 • Ngõ ra: Rơle SPDT-5A (250VAC hoặc 30VDC, tải thuần trở)
 • Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: EN 61812-1, CE, CCC

Chi tiết
H3DKZ-G AC/DC24-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, kích thước 22.5mm

 • Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz 
 • Chế độ hoạt động: Sao-Tam giác
 • Đặt thời gian mạch hình Sao: 0.1 to 1.2 s; 10 to 120 s
 • Đặt thời gian chuyển mạch Sao-Tam giác: 0.05, 0.1, 0.25, hoặc 0.5 s.
 • Độ chính xác: ±1% max. of FS
 • Ngõ ra: Rơle SPDT-5A (250VAC hoặc 30VDC, tải thuần trở)
 • Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: EN 61812-1, CE, CCC

Chi tiết
H3DKZ-GE AC240-440

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, kích thước 22.5mm

 • Nguồn cấp: 240 ~ 440 VAC/DC, 50/60 Hz 
 • Chế độ hoạt động: Sao-Tam giác
 • Đặt thời gian mạch hình Sao: 0.1 to 1.2 s; 10 to 120 s
 • Đặt thời gian chuyển mạch Sao-Tam giác: 0.05, 0.1, 0.25, hoặc 0.5 s.
 • Độ chính xác: ±1% max. of FS
 • Ngõ ra: Rơle SPDT-5A (250VAC hoặc 30VDC, tải thuần trở)
 • Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: EN 61812-1, CE, CCC

Chi tiết
H3DKZ-HCL AC100-120V

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ định thời gian Off-Delay, kích thước 22.5mm

 • Nguồn cấp: 100-120 VAC, 50/60 Hz 
 • Chế độ hoạt động: Off-Delay
 • Đặt thời gian mạch hình Sao: 0.1 ~ 1.2 s hoặc 10 ~ 120 s
 • Độ chính xác: ±1% max. of FS
 • Ngõ ra: Rơle SPDT-5A (250VAC hoặc 30VDC, tải thuần trở)
 • Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: EN 61812-1, CE, CCC

Chi tiết
H3DKZ-HDL AC200-240V

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 2

Bộ định thời gian Off-Delay, kích thước 22.5mm

 • Nguồn cấp: 200 ~ 240 VAC, 50/60 Hz 
 • Chế độ hoạt động: Off-Delay
 • Đặt thời gian mạch hình Sao: 0.1 ~ 1.2 s hoặc 10 ~ 120 s
 • Độ chính xác: ±1% max. of FS
 • Ngõ ra: Rơle SPDT-5A (250VAC hoặc 30VDC, tải thuần trở)
 • Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: EN 61812-1, CE, CCC

Chi tiết

Danh mục

Hổ trợ trực tuyến

Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943