Omron

E3Z-T61 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 14

Cảm biến quang E3Z-T61 2M

Loại thu-phát 15m , Ngõ ra NPN
Dây dài 2m

 • Nguồn cấp: 12~24VDC ±10%
 • Ngõ ra: NPN, 26.4VDC max., 100mA max.
 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (870 nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhậy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67
Hướng dẫn cài đặt E3Z-T61 2M:


Chi tiết
E3Z-D61 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 15

Cảm biến quang loại  khuếch tán 5~100mm .
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10% .
Ngõ ra: NPN, 26.4VDC max., 100mA max

 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (860nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhạy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67

Chi tiết
E3Z-T81 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 4

Loại thu-phát 15m , Ngõ ra PNP
Dây dài 2m

 • Nguồn cấp: 12~24VDC ±10%
 • Ngõ ra: NPN, 26.4VDC max., 100mA max.
 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (870 nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhậy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẢM BIẾN QUANG E3Z-T81 | E3Z-T81-L và E3Z-T81-D :
:

Chi tiết
E3Z-T86

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 8

Loại thu-phát 15m , Ngõ ra PNP

 • Nguồn cấp: 12~24VDC ±10%
 • Ngõ ra: NPN, 26.4VDC max., 100mA max.
 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (870 nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhậy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67

Chi tiết
E3Z-R61 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 19

Cảm biến quang loại phản xạ gương 4m
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10%
Ngõ ra: NPN, 26.4VDC max., 100mA max. • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Red LED (660 nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhậy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67
Chi tiết
E3Z-R81 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 12

Cảm biến quang loại phản xạ gương 4m
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10%
Ngõ ra: PNP, 26.4VDC max., 100mA max.

 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Red LED (660 nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhậy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT E3Z-R81 2M:

Chi tiết
E3Z-D81 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 6

Cảm biến quang loại khuếch tán 5-100mm .
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10% .
Ngõ ra: PNP, 26.4VDC max., 100mA max .

 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (860nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhậy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67

Chi tiết
E3Z-D62 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Cảm biến quang loại  khuếch tán 0~1m .
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10% .
Ngõ ra: NPN, 26.4VDC max., 100mA max

 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (860nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhạy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67

Chi tiết
E3Z-D82 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Cảm biến quang loại  khuếch tán 0~1m .
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10% .
Ngõ ra: PNP, 26.4VDC max., 100mA max

 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (860nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhạy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67

Chi tiết
E3Z-LS61 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 8

Cảm biến quang loại điều chỉnh khoảng cách phát hiện 20-200mm
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10%


 • Thời gian đáp ứng: 1ms Max.
 • Ngõ ra: Transistor cực thu hở, 100mA Max.
 • Ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3000lx max / mặt trời 10000lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -25oC ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn cấp bảo vệ vỏ: IP67
 • Nguồn sáng:Red Led (680 nm)
 • Chế độ ngõ ra: Chọn lựa Light-ON / Dark-ON

Chi tiết

Danh mục

Hổ trợ trực tuyến

Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943