Omron

CP1W-CIF01

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 4

Module truyền thông RS232
Hỗ trợ PLC : CP1L / CP1E/CP1H/CJ2M

Chi tiết
CP1W-CIF11

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 4

Module truyền thông RS422/485
Hỗ trợ PLC : CP1L/CP1E/CP1H/CJ2M

Chi tiết
CP1W-CIF41

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Module Enthernet
Hỗ trợ PLC : CP1L /CP1H

Chi tiết
CP1W-8ER

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

Module mở rộng 8 ngõ ra relay .
Dùng cho PLC dòng CP1H/CP1L/CP1E

Chi tiết
CP1W-8ET

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Module mở rộng 8 ngõ ra Transistor .
Dùng cho PLC dòng CP1H/CP1L/CP1E

Chi tiết
CP1W-8ED

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

Module mở rộng 8 ngõ vào .
Dùng cho PLC dòng CP1H/CP1L/CP1E .

Chi tiết
CP1W-16ER

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

Module mở rộng 16 ngõ ra relay .
Dùng cho PLC dòng CP1H/CP1L/CP1E

Chi tiết
CP1W-16ET

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Module mở rộng 16 ngõ ra Transistor .
Dùng cho PLC dòng CP1H/CP1L/CP1E

Chi tiết
CP1W-20EDR1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Module mở rộng 12 ngõ vào / 8 ngõ ra relay .
Dùng cho PLC dòng CP1H/CP1L/CP1E

Chi tiết
CP1W-20EDT

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Module mở rộng 12 ngõ vào / 8 ngõ ra Transistor.
Dùng cho PLC dòng CP1H/CP1L/CP1E

Chi tiết
CP1W-32ER

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Module mở rộng 32 ngõ ra relay .
Dùng cho PLC dòng CP1H/CP1L/CP1E

Chi tiết
CP1W-32ET

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Module mở rộng 24 ngõ  ra Transistor .
Dùng cho PLC dòng CP1H/CP1L/CP1E

Chi tiết
CP1W-40EDR

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 2

Module mở rộng 24 ngõ vào / 16 ngõ ra relay .
Dùng cho PLC dòng CP1H/CP1L/CP1E
Chi tiết
CP1W-40EDT

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

Module mở rộng 24 ngõ vào / 16 ngõ ra transistor .
Dùng cho PLC dòng CP1H/CP1L/CP1E
Chi tiết
CP1W-MAD11

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

- Module  Analog I/O: 2 Input / 1 Output

- Độ phân giải: 1/6000 . Điện áp đầu vào tối đa: ±15 V, ±30 ma
- Bộ chuyển đổi dữ liệu A/D: Dữ liệu mã nhị phân (hexadecimal, 4 chữ số), –10 ... 10 V
      + Dải đầu vào: Full scale = F448 to 0BB8 Hex,
      + Dải đầu vào khác: Full scale = 0000 to 1770 Hex

- Tín hiệu đầu vào: 0 ... 5V, 0 ... 10V, 1 ... 5V, -10 ... 10V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
- Tín hiệu đầu ra: 1 ... 5 V, 0 ... 10 V, –10 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
- Kết nối: terminals block 


Chi tiết
CP1W-AD041

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

Module 4 Analog inputs resolution 6,000

0 to 5 V/1 to 5 V/0 to
10 V/−10 to +10 V/
0 to 20 mA/
4 to 20 mA


Chi tiết
CP1W-DA041

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 1

Module 4 Analog output resolution 6,000

1 to 5 V/0 to 10 V/−10 to +10 V/
0 to 20 mA/
4 to 20 mA


Chi tiết

Danh mục

Hổ trợ trực tuyến

Kỹ Thuật . Mr Thịnh
0964161256
Kinh Doanh . Ms Vân Anh
01233101819