Omron

3G3JX-A2004

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Biến tần 400W, 3P/1P 220VAC

 • Chức năng PID
 • Trang bị sẵn Radio Noise Filter (Z-phase reactor)
 • Chỉnh tần số ngõ ra: 0.5 ~ 400Hz, độ phân giải 0.1Hz
 • Khả năng quá tải: 150% trong 1phút
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.01S ~ 3000S
 • Chức năng bảo vệ: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, electronic thermal, temperature error, ground-fault overcurrent at power-on state, overload limit, incoming overvoltage, external trip, memory error, CPU error, USP trip, communication error, overvoltage protection during deceleration, momentary power interruption protection, emergency shutoff
 • Truyền thông Modbus-RTU
 • Chọn lựa thiết bị ngoại vi: Noise filter, AC/DC reactors, regenerative braking unit and resistor,
 • Tiêu chuẩn: EC, UL/cUL

Chi tiết
3G3JX-A4004

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Biến tần 400W, 3P 380VAC

 • Chức năng PID
 • Trang bị sẵn Radio Noise Filter (Z-phase reactor)
 • Chỉnh tần số ngõ ra: 0.5 ~ 400Hz, độ phân giải 0.1Hz
 • Khả năng quá tải: 150% trong 1phút
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.01S ~ 3000S
 • Chức năng bảo vệ: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, electronic thermal, temperature error, ground-fault overcurrent at power-on state, overload limit, incoming overvoltage, external trip, memory error, CPU error, USP trip, communication error, overvoltage protection during deceleration, momentary power interruption protection, emergency shutoff
 • Truyền thông Modbus-RTU
 • Chọn lựa thiết bị ngoại vi: Noise filter, AC/DC reactors, regenerative braking unit and resistor,
 • Tiêu chuẩn: EC, UL/cUL

Chi tiết
3G3JX-A2007

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Biến tần 750W, 3P/1P 220VAC

 • Chức năng PID
 • Trang bị sẵn Radio Noise Filter (Z-phase reactor)
 • Chỉnh tần số ngõ ra: 0.5 ~ 400Hz, độ phân giải 0.1Hz
 • Khả năng quá tải: 150% trong 1phút
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.01S ~ 3000S
 • Chức năng bảo vệ: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, electronic thermal, temperature error, ground-fault overcurrent at power-on state, overload limit, incoming overvoltage, external trip, memory error, CPU error, USP trip, communication error, overvoltage protection during deceleration, momentary power interruption protection, emergency shutoff
 • Truyền thông Modbus-RTU
 • Chọn lựa thiết bị ngoại vi: Noise filter, AC/DC reactors, regenerative braking unit and resistor,
 • Tiêu chuẩn: EC, UL/cUL

Chi tiết
3G3X-A4007

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Biến tần 750W, 3P 380VAC

 • Chức năng PID
 • Trang bị sẵn Radio Noise Filter (Z-phase reactor)
 • Chỉnh tần số ngõ ra: 0.5 ~ 400Hz, độ phân giải 0.1Hz
 • Khả năng quá tải: 150% trong 1phút
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.01S ~ 3000S
 • Chức năng bảo vệ: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, electronic thermal, temperature error, ground-fault overcurrent at power-on state, overload limit, incoming overvoltage, external trip, memory error, CPU error, USP trip, communication error, overvoltage protection during deceleration, momentary power interruption protection, emergency shutoff
 • Truyền thông Modbus-RTU
 • Chọn lựa thiết bị ngoại vi: Noise filter, AC/DC reactors, regenerative braking unit and resistor,
 • Tiêu chuẩn: EC, UL/cUL

Chi tiết
3G3JX-A2015

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Biến tần 1,5KW, 3P/1P 220VAC

 • Chức năng PID
 • Trang bị sẵn Radio Noise Filter (Z-phase reactor)
 • Chỉnh tần số ngõ ra: 0.5 ~ 400Hz, độ phân giải 0.1Hz
 • Khả năng quá tải: 150% trong 1phút
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.01S ~ 3000S
 • Chức năng bảo vệ: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, electronic thermal, temperature error, ground-fault overcurrent at power-on state, overload limit, incoming overvoltage, external trip, memory error, CPU error, USP trip, communication error, overvoltage protection during deceleration, momentary power interruption protection, emergency shutoff
 • Truyền thông Modbus-RTU
 • Chọn lựa thiết bị ngoại vi: Noise filter, AC/DC reactors, regenerative braking unit and resistor,
 • Tiêu chuẩn: EC, UL/cUL

Chi tiết
3G3JX-A4015

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Biến tần 1,5KW, 3P 380VAC

 • Chức năng PID
 • Trang bị sẵn Radio Noise Filter (Z-phase reactor)
 • Chỉnh tần số ngõ ra: 0.5 ~ 400Hz, độ phân giải 0.1Hz
 • Khả năng quá tải: 150% trong 1phút
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.01S ~ 3000S
 • Chức năng bảo vệ: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, electronic thermal, temperature error, ground-fault overcurrent at power-on state, overload limit, incoming overvoltage, external trip, memory error, CPU error, USP trip, communication error, overvoltage protection during deceleration, momentary power interruption protection, emergency shutoff
 • Truyền thông Modbus-RTU
 • Chọn lựa thiết bị ngoại vi: Noise filter, AC/DC reactors, regenerative braking unit and resistor,
 • Tiêu chuẩn: EC, UL/cUL

Chi tiết
3G3JX-A2022

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Biến tần 2,2KW, 3P/1P 220VAC

 • Chức năng PID
 • Trang bị sẵn Radio Noise Filter (Z-phase reactor)
 • Chỉnh tần số ngõ ra: 0.5 ~ 400Hz, độ phân giải 0.1Hz
 • Khả năng quá tải: 150% trong 1phút
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.01S ~ 3000S
 • Chức năng bảo vệ: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, electronic thermal, temperature error, ground-fault overcurrent at power-on state, overload limit, incoming overvoltage, external trip, memory error, CPU error, USP trip, communication error, overvoltage protection during deceleration, momentary power interruption protection, emergency shutoff
 • Truyền thông Modbus-RTU
 • Chọn lựa thiết bị ngoại vi: Noise filter, AC/DC reactors, regenerative braking unit and resistor,
 • Tiêu chuẩn: EC, UL/cUL

Chi tiết
3G3JX-A4022

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Biến tần 2,2KW, 3P 380VAC

 • Chức năng PID
 • Trang bị sẵn Radio Noise Filter (Z-phase reactor)
 • Chỉnh tần số ngõ ra: 0.5 ~ 400Hz, độ phân giải 0.1Hz
 • Khả năng quá tải: 150% trong 1phút
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.01S ~ 3000S
 • Chức năng bảo vệ: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, electronic thermal, temperature error, ground-fault overcurrent at power-on state, overload limit, incoming overvoltage, external trip, memory error, CPU error, USP trip, communication error, overvoltage protection during deceleration, momentary power interruption protection, emergency shutoff
 • Truyền thông Modbus-RTU
 • Chọn lựa thiết bị ngoại vi: Noise filter, AC/DC reactors, regenerative braking unit and resistor,
 • Tiêu chuẩn: EC, UL/cUL

Chi tiết
3G3JX-A2037

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Biến tần 3,7KW, 3P/1P 220VAC

 • Chức năng PID
 • Trang bị sẵn Radio Noise Filter (Z-phase reactor)
 • Chỉnh tần số ngõ ra: 0.5 ~ 400Hz, độ phân giải 0.1Hz
 • Khả năng quá tải: 150% trong 1phút
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.01S ~ 3000S
 • Chức năng bảo vệ: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, electronic thermal, temperature error, ground-fault overcurrent at power-on state, overload limit, incoming overvoltage, external trip, memory error, CPU error, USP trip, communication error, overvoltage protection during deceleration, momentary power interruption protection, emergency shutoff
 • Truyền thông Modbus-RTU
 • Chọn lựa thiết bị ngoại vi: Noise filter, AC/DC reactors, regenerative braking unit and resistor,
 • Tiêu chuẩn: EC, UL/cUL

Chi tiết
3G3JX-A4037

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Biến tần 3,7KW, 3P 380VAC

 • Chức năng PID
 • Trang bị sẵn Radio Noise Filter (Z-phase reactor)
 • Chỉnh tần số ngõ ra: 0.5 ~ 400Hz, độ phân giải 0.1Hz
 • Khả năng quá tải: 150% trong 1phút
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.01S ~ 3000S
 • Chức năng bảo vệ: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, electronic thermal, temperature error, ground-fault overcurrent at power-on state, overload limit, incoming overvoltage, external trip, memory error, CPU error, USP trip, communication error, overvoltage protection during deceleration, momentary power interruption protection, emergency shutoff
 • Truyền thông Modbus-RTU
 • Chọn lựa thiết bị ngoại vi: Noise filter, AC/DC reactors, regenerative braking unit and resistor,
 • Tiêu chuẩn: EC, UL/cUL

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943