Omron

E5CSL-QTC AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra 12VDC
Vui lòng liên hệ đặt hàng

 • Kích thước: 48 x 48 x 60 mm
 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms
 • Ngõ vào: Thermocouple
 • Ngõ ra điều khiển: 12VDC điều khiển SSR
 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)
 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao 21.7 mm
 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …
 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1

Chi tiết
E5CSL-RP AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Pt100, ngõ ra Relay
Vui lòng liên hệ đặt hàng


 • Kích thước: 48 x 48 x 60 mm
 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms
 • Ngõ vào: Pt100
 • Ngõ ra điều khiển: Relay
 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)
 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao 21.7 mm
 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …
 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1

Chi tiết
E5CSL-QP AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Pt100, ngõ ra 12VDC (SSR)
Vui lòng liên hệ đặt hàng

 • Kích thước: 48 x 48 x 60 mm
 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms
 • Ngõ vào: Pt100
 • Ngõ ra điều khiển: 12 VDC +25%/−15% (PNP), dòng tải: 21 mA Max., bảo vệ ngắn mạch
 • Ngõ ra báo động: SPST-NO, 250 VAC, 1 A
 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)
 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao 21.7 mm
 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …
 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1

Chi tiết
E5CWL-Q1P AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Pt100, ngõ ra 12VDC(SSR)
Vui lòng liên hệ đặt hàng

 • Kích thước: 48 x 48 x 60 mm
 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms
 • Ngõ vào: Pt100
 • Ngõ ra điều khiển: 12VDC(SSR)
 • Ngõ ra báo động: SPST-NO, 250 VAC, 1 A
 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)
 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao 16.2 mm
 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …
 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1

Chi tiết
E5CSL-RTC AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra Relay
Vui lòng liên hệ đặt hàng

Kích thước: 48 x 48 x 60 mm

 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms
 • Ngõ vào: Thermocouple
 • Ngõ ra điều khiển: Relay
 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)
 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao 21.7 mm
 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …
 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1

HƯỚNG DẴN CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ NHIỆT E5CSL-RTC


Chi tiết
E5CWL-Q1TC AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra 12VDC(SSR)
Vui lòng liên hệ đặt hàng

 • Kích thước: 48 x 48 x 60 mm
 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms
 • Ngõ vào: Thermocouple: K, J, T, R, or S
 • Ngõ ra điều khiển: 12VDC (SSR)
 • Ngõ ra báo động: SPST-NO, 250 VAC, 1 A
 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)
 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao16.2 mm
 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …
 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ E5CWL-Q1TC AC100-240


Chi tiết
E5CWL-R1P AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Pt100, ngõ ra rơle
Vui lòng liên hệ đặt hàng

 • Kích thước: 48 x 48 x 60 mm
 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms
 • Ngõ vào: Pt100
 • Ngõ ra điều khiển: SPST-NO, 250 VAC, 3 A
 • Ngõ ra báo động: SPST-NO, 250 VAC, 1 A
 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)
 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao 16.2 mm
 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …
 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ NHIỆT E5CWL-R1P


Chi tiết
E5CWL-R1TC AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 48mm. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra rơle
Vui lòng liên hệ đặt hàng

Đồng hồ điều khiển nhiệt E5CWL-R1TC AC100-240

 • Kích thước: 48 x 48 x 60 mm
 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms
 • Ngõ vào: Thermocouple: K, J, T, R, or S
 • Ngõ ra điều khiển: SPST-NO, 250 VAC, 3 A
 • Ngõ ra báo động: SPST-NO, 250 VAC, 1 A
 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)
 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao 16.2 mm
 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …
 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1
Cài đặt đồng hồ nhiệt độ OMRON E5CWL-R1TC AC100 240


Chi tiết
E5EWL-R1TC AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 96mm. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra rơle
Vui lòng liên hệ đặt hàng

 • Kích thước: 48 x 96 x 60 mm
 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms
 • Ngõ vào: Thermocouple: K, J, T, R, or S
 • Ngõ ra điều khiển: SPST-NO, 250 VAC, 3 A
 • Ngõ ra báo động: SPST-NO, 250 VAC, 1 A
 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)
 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao 20 mm
 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …
 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1
TỔNG QUAN VÀ CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ E5EWL-R1TC:Chi tiết
E5EWL-R1P AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 96mm. Ngõ vào Pt100, ngõ ra rơle
Vui lòng liên hệ đặt hàng

 • Kích thước: 48 x 96 x 60 mm
 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms
 • Ngõ vào: Pt100
 • Ngõ ra điều khiển: SPST-NO, 250 VAC, 3 A
 • Ngõ ra báo động: SPST-NO, 250 VAC, 1 A
 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)
 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao 20 mm
 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …
 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1

Chi tiết
E5EWL-Q1P AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 96 mm. Ngõ vào Pt100, ngõ ra 12VDC(SSR)
Vui lòng liên hệ đặt hàng

 • Kích thước: 48 x 96 x 60 mm
 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms
 • Ngõ vào: Pt100
 • Ngõ ra điều khiển: 12VDC(SSR)
 • Ngõ ra báo động: SPST-NO, 250 VAC, 1 A
 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)
 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao 20 mm
 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …
 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1

Chi tiết
E5EWL-Q1TC AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 96mm. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra 12VDC(SSR)
Vui lòng liên hệ đặt hàng

 • Kích thước: 48 x 96 x 60 mm
 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms
 • Ngõ vào: Thermocouple: K, J, T, R, or S
 • Ngõ ra điều khiển: 12VDC(SSR)
 • Ngõ ra báo động: SPST-NO, 250 VAC, 1 A
 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)
 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao 20 mm
 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …
 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C
 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943