Omron

E3Z-B61 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 10

CẢM BIẾN PHÁT HIỆN CHAI NHỰA TRONG SUỐT E3Z-B61 2M

Phát hiện đáng tin cậy Các đối tượng, bao gồm có thành mỏng, Chai nhựa
Sử dụng hệ thống quang học độc đáo của OMRON có thể phát hiện các hình dạng khác nhau của chai nhựa trong suốt.

Cung cấp mức độ bảo vệ cao (IP67), chống nhiễu lẫn nhau và tuân thủ tiêu chuẩn EN

Nguồn cấp: 12 to 24 VDC±10%, ripple (p-p): 10% max.

Ngỏ ra NPN

Có nút chọn Light on hoặc Dark on.

Thời gian đáp ứng tối đa: 1ms

Có nút chỉnh khoảng cách bắt.

Bắt xa tối đa 500mm

Khoảng cách tối thiểu giữa cảm biến và gương là 80mm

Nguồn phát: Red LED (680 mm)

Dây dài 2m.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẢM BIẾN PHÁT HIỆN CHAI PET E3Z-B61 2M:


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT E3Z-B61 2M BẮT MÀNG NILONG MỎNG:


E3Z-B61 VÀ ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN HŨ YẾN SÀO BẰNG THỦY TINH TRONG SUỐT:


Chi tiết
E3Z-T61 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 14

Cảm biến quang E3Z-T61 2M

Loại thu-phát 15m , Ngõ ra NPN
Dây dài 2m

 • Nguồn cấp: 12~24VDC ±10%
 • Ngõ ra: NPN, 26.4VDC max., 100mA max.
 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (870 nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhậy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67
Hướng dẫn cài đặt E3Z-T61 2M:


Chi tiết
E3Z-LS81 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 5

CẢM BIẾN QUANG E3Z-LS81 2M

Nguồn cấp: 12-24 VDC ± 10%

Loại phát hiện: Phản xạ khuếch tán loại BGS; FGS

Khoảng cách phát hiện: 20, 160, 200mm (có thể cài đặt)

Thời gian đáp ứng: 1ms

Nguồn sáng: LED đỏ

Có thể điều chỉnh độ nhạy.

Có thể điều chỉnh chế độ hoạt động Light-ON/Dark-ON

Ngõ ra PNP open collector

Tính năng bảo vệ: Ngắn mạch ngõ ra, nối ngược cực nguồn cấp, nối ngược cực ngõ ra; Chống tác động lẫn nhau.

Dây dài 2m

Cấp bảo vệ: IP67

Gương, Giá đỡ (mua riêng)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ BGS và FGS CHO E3Z-LS81 2M:


Chi tiết
E3Z-D61 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 15

CẢM BIẾN QUANG E3Z-D61 2M

Cảm biến quang loại  khuếch tán 5~100mm .
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10% .
Ngõ ra: NPN, 26.4VDC max., 100mA max

 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (860nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhạy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67

CẢM BIẾN QUANG GÓC RỘNG E3Z D61 2M:Chi tiết
E3Z-T81 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 4

Loại thu-phát 15m , Ngõ ra PNP
Dây dài 2m

 • Nguồn cấp: 12~24VDC ±10%
 • Ngõ ra: NPN, 26.4VDC max., 100mA max.
 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (870 nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhậy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẢM BIẾN QUANG E3Z-T81 | E3Z-T81-L và E3Z-T81-D :
:

Chi tiết
E3Z-T86

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 8

CẢM BIẾN QUANG E3Z-T86

Loại thu-phát 15m , Ngõ ra PNP

 • Nguồn cấp: 12~24VDC ±10%
 • Ngõ ra: NPN, 26.4VDC max., 100mA max.
 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (870 nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhậy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT E3Z-T86:


Chi tiết
E3Z-R61 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 19

Cảm biến quang E3Z-R61 2M 

Loại phản xạ gương 4m
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10%
Ngõ ra: NPN, 26.4VDC max., 100mA max.


 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Red LED (660 nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhậy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67
HƯỚNG DẪN CÁI ĐẶT E3Z-R61 2M:

Chi tiết
E3Z-R81 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 12

Cảm biến quang loại phản xạ gương 4m
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10%
Ngõ ra: PNP, 26.4VDC max., 100mA max.

 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Red LED (660 nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhậy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT E3Z-R81 2M:

Chi tiết
E3Z-D81 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 6

Cảm biến quang loại khuếch tán 5-100mm .
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10% .
Ngõ ra: PNP, 26.4VDC max., 100mA max .

 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (860nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhậy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67

Chi tiết
E3Z-D82 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

CẢM BIẾN QUANG E3Z-D82 2M

Cảm biến quang loại  khuếch tán 0~1m .
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10% .
Ngõ ra: PNP, 26.4VDC max., 100mA max

 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (860nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhạy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT E3Z-D82 2M:


Chi tiết
E3Z-D62 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

CẢM BIẾN QUANG E3Z-D62 2M

Cảm biến quang loại  khuếch tán 0~1m .
Nguồn cấp: 12~24VDC ±10% .
Ngõ ra: NPN, 26.4VDC max., 100mA max

 • Chọn ngõ ra Light-ON / Dark-ON
 • Nguồn sáng: Infrared LED (860nm)
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực nguồn cấp, ngõ ra; ngắn mạch ngõ ra
 • Thời gian đáp ứng: 1ms max.
 • Biến trở điều chỉnh độ nhạy
 • Ổn định với ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3,000 lx max.; Ánh sáng mặt trời: 10,000 lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -20 ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn: IEC, IP67
HƯỚNG DẪN ĐẤU DÂY VÀ CÂN CHỈNH E3Z-D62 2M:


Chi tiết
E3Z-LS61 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 8

Cảm biến quang E3Z-LS61 2M

Loại điều chỉnh khoảng cách phát hiện 20-200mm

Nguồn cấp: 12~24VDC ±10%

 • Thời gian đáp ứng: 1ms Max.
 • Ngõ ra: Transistor cực thu hở, 100mA Max.
 • Ánh sáng môi trường: Đèn huỳnh quang: 3000lx max / mặt trời 10000lx max.
 • Nhiệt độ môi trường: -25oC ~ 55oC
 • Tiêu chuẩn cấp bảo vệ vỏ: IP67
 • Nguồn sáng:Red Led (680 nm)
 • Chế độ ngõ ra: Chọn lựa Light-ON / Dark-ON
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT E3Z-LS61 2M:


Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943