Omron

G3NA-210B DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 10A tại điện áp 24 - 240 VAC
Điện áp điều khiển 5-24 VDC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-D210B DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 10A tại điện áp 5 - 200 VDC
Điện áp điều khiển 5-24 VDC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-210B AC200-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 10A tại điện áp 24 - 240 VDC
Điện áp điều khiển 200-240 VAC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-410B DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 10A tại điện áp 200 - 480 VAC
Điện áp điều khiển 5-24 VDC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-410B AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 10A tại điện áp 200 - 480 VAC
Điện áp điều khiển 100-240 VAC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-220B DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 20A tại điện áp 24 - 240 VAC
Điện áp điều khiển 5-24 VDC

 • Nguồn cấp cho tải: AC output 
 • Điện áp tải định mức: 200 VAC 
 • Dòng tải định mức: 20.0 A
 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

REVIEW RELAY BÁN DẪN G3NA-220B DC5-24


CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ:

G3NA-205B DC5-24 BY OMZ
G3NA-205B-UTU DC5-24
G3NA-210B AC200-240 BY OMZ
G3NA-210B DC5-24 BY OMZ
G3NA-210B-UTU DC5-24
G3NA-220B AC100-120 
G3NA-220B AC200-240 BY OMZ
G3NA-220B DC5-24 BY OMZ
G3NA-220B-UTU AC100-240
G3NA-220B-UTU DC5-24
G3NA-225B DC5-24
G3NA-240B AC100-120
G3NA-240B AC200-240 BY OMZ
G3NA-240B DC5-24 BY OMZ
G3NA-240B-1 DC5-24 BY OMZ
G3NA-240B-UTU DC5-24 BY OMZ
G3NA-250B-UTU DC5-24
G3NA-275B-UTU-2  AC100-240
G3NA-275B-UTU-2  DC5-24
G3NA-290B-UTU-2 DC5-24
G3NA-410B AC110-240
G3NA-410B DC5-24
G3NA-420B DC5-24
G3NA-420B-UTU DC5-24 
G3NA-425B-2  DC5-24
G3NA-440B-2  AC100-240
G3NA-440B-2 DC5-24
G3NA-440B-UTU-2 AC100-240 
G3NA-440B-UTU-2 DC5-24
G3NA-450B-2 DC5-24
G3NA-475B-UTU-2 DC5-24
G3NA-490B-UTU-2 AC100-240
G3NA-490B-UTU-2 DC5-24
G3NA-D210B AC100-240
G3NA-D210B DC5-24
G3NA-D210B-UTU DC5-24

Chi tiết
G3NA-220B AC200-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 20A tại điện áp 24 - 240 VAC
Điện áp điều khiển 200-204 VAC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-420B DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 20A tại điện áp 200 - 480 VAC
Điện áp điều khiển 5-24 VDC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-420B AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 20A tại điện áp 200 - 480 VAC
Điện áp điều khiển 200-240 VAC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-240B-UTU DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 40A tại điện áp 24 - 240 VAC
Điện áp điều khiển 5-24 VDC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-240B AC200-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 40A tại điện áp 24 - 240 VAC
Điện áp điều khiển 200-240 VDC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-440B-2 DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 40A tại điện áp 200 - 480 VAC
Điện áp điều khiển 5-24 VDC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-440B-2 AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 40A tại điện áp 200- 480 VAC
Điện áp điều khiển 100-240 VAC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-275B-UTU-2 AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 3

Relay bán dẫn với tải 75A , 1Phase ngõ ra với điện áp hoạt động 24-240VAC.
Điện áp điều khiển 100-240VAC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-275B-UTU-2 DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 75A tại điện áp 24 - 240 VAC
Điện áp điều khiển 5-24 VDC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-475B-UTU-2 DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 75A tại điện áp 200 - 480 VAC
Điện áp điều khiển 5-24 VDC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-475B-UTU-2 AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 75A tại điện áp 200 - 480 VAC
Điện áp điều khiển 100-240 VAC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-290B-UTU-2 DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 90A tại điện áp 24 - 240 VAC
Điện áp điều khiển 5-24 VDC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-290B-UTU-2 AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 90A tại điện áp 24 - 240 VAC
Điện áp điều khiển 100-240 VAC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-490B-UTU-2 DC5-24

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 90A tại điện áp 200 - 480 VAC
Điện áp điều khiển 5-24 VDC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
G3NA-490B-UTU-2 AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Relay bán dẫn với tải 90A tại điện áp 200 - 480 VAC
Điện áp điều khiển 100-240 VDC

 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Có nắp che bảo vệ
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Chi tiết
Y92B-N50

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Nhôm tản nhiệt gắ thang Din-track . Dùng cho G3NA-205B , G3NA-210B , G3NA-D210B , G3NA-410B

Chi tiết
Y92B-N100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Nhôm tản nhiệt gắ thang Din-track . Dùng cho G3NA-220B  , G3NA-420B

Chi tiết
Y92B-N150

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Nhôm tản nhiệt gắ thang Din-track . Dùng cho G3NA-240B , G3NA-210B , G3NA-440B

Chi tiết
Y92B-P250NF

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Nhôm tản nhiệt gắ thang Din-track . Dùng cho G3NA-275B , G3NA-290B , G3NA-475B , G3NA-490B

Chi tiết
Y92B-A150N

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Nhôm tản loại giá thàng thấp . Dùng cho G3NA-240B , G3NA-440B

Chi tiết
Y92B-A100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Nhôm tản loại giá thàng thấp . Dùng cho G3NA-205B , G3NA-210B , G3NA-210B , G3NA-D210B , G3NA-220B , G3NA-410B , G3NA-420B

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943