Omron

E5CZ-R2MT AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt 48x48mm, ngõ ra relay
Liên hệ để biết thêm nhiều model khác

Ngõ vào: Thermocouple / RTD / Infrared temperature sensor / Voltage input: 0 to 50 mV

 • Kích thước: 48x48mm
 • Có thể gắn thêm bo mạch mở rộng
 • Nguồn cấp: 100-220VAC
 • Ngõ vào: Thermocouple / RTD / Infrared temperature sensor / Voltage input: 0 to 50 mV
 • Ngõ ra: SPST-NO, 250 VAC, 1 A
 • Chức năng ON/OFF hoặc 2-PID (with auto-tuning) 
 • Chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, transfer output (on some models), loop break alarm, multi SP, MV limiter, input digital filter, self-tuning, temperature input shift, run/stop, protection functions, ...
 • Nhiệt độ làm việc: -10~50oC
 • Tiêu chuẩn: UL 61010C-1, CSA C22.2 No.1010.1, CE
 • Model thông dụng :
  E5CZ-R2MT AC100-240
  E5CZ-Q2MT AC100-240
  E5CZ-C2MT AC100-240
  E5CC-C2ML AC100-240

Chi tiết
E5CZ-C2MT AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt 48x48mm, ngõ ra 0/4-20mA
Liên hệ để biết thêm nhiều model khác

Ngõ vào: Thermocouple / RTD / Infrared temperature sensor / Voltage input: 0 to 50 mV

 • Kích thước: 48x48mm
 • Có thể gắn thêm bo mạch mở rộng
 • Nguồn cấp: 100-220VAC
 • Ngõ vào: Thermocouple / RTD / Infrared temperature sensor / Voltage input: 0 to 50 mV
 • Ngõ ra: 0/4-20mA ( tuyến tính hoặc điều khiển)
 • Ngõ ra alarm : có 2 alarm cảnh báo
 • Chức năng ON/OFF hoặc 2-PID (with auto-tuning) 
 • Chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, transfer output (on some models), loop break alarm, multi SP, MV limiter, input digital filter, self-tuning, temperature input shift, run/stop, protection functions, ...
 • Nhiệt độ làm việc: -10~50oC
 • Tiêu chuẩn: UL 61010C-1, CSA C22.2 No.1010.1, CE
 • Model thông dụng :
  E5CZ-R2MT AC100-240
  E5CZ-Q2MT AC100-240
  E5CZ-C2MT AC100-240
  E5CC-C2ML AC100-240

Chi tiết
E5CZ-C2ML AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt 48x48mm, ngõ vào analog, ngõ ra analog
Liên hệ để biết thêm nhiều model khác

Ngõ vào: 0/4-20mA , 1-5VDC , 0 - 5 VDC , 0 - 10VDC

 • Kích thước: 48x48mm
 • Có thể gắn thêm bo mạch mở rộng
 • Nguồn cấp: 100-220VAC
 • Ngõ ra: 0/4-20mA
 • Chức năng ON/OFF hoặc 2-PID (with auto-tuning) 
 • Chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, transfer output (on some models), loop break alarm, multi SP, MV limiter, input digital filter, self-tuning, temperature input shift, run/stop, protection functions, ...
 • Nhiệt độ làm việc: -10~50oC
 • Tiêu chuẩn: UL 61010C-1, CSA C22.2 No.1010.1, CE
 • Model thông dụng :
  E5CZ-R2MT AC100-240
  E5CZ-Q2MT AC100-240
  E5CZ-C2MT AC100-240
  E5CC-C2ML AC100-240

Chi tiết
E5CZ-Q2MT AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 3

Bộ điều khiển nhiệt 48x48mm, ngõ ra điện áp
Liên hệ để biết thêm nhiều model khác

Ngõ vào: Thermocouple / RTD / Infrared temperature sensor / Voltage input: 0 to 50 mV

 • Kích thước: 48x48mm
 • Có thể gắn thêm bo mạch mở rộng
 • Nguồn cấp: 100-220VAC
 • Ngõ vào: Thermocouple / RTD / Infrared temperature sensor / Voltage input: 0 to 50 mV
 • Ngõ ra: SPST-NO, 250 VAC, 1 A
 • Chức năng ON/OFF hoặc 2-PID (with auto-tuning) 
 • Chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, transfer output (on some models), loop break alarm, multi SP, MV limiter, input digital filter, self-tuning, temperature input shift, run/stop, protection functions, ...
 • Nhiệt độ làm việc: -10~50oC
 • Tiêu chuẩn: UL 61010C-1, CSA C22.2 No.1010.1, CE
 • Model thông dụng :
  E5CZ-R2MT AC100-240
  E5CZ-Q2MT AC100-240
  E5CZ-C2MT AC100-240
  E5CC-C2ML AC100-240

Chi tiết
E5EZ-R3MT AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt 48 x 96mm,
E5EZ-Q3MT AC100-240
E5EZ-C3MT AC100-400
Liên hệ để biết thêm nhiều model khác

Ngõ vào: Thermocouple / RTD / Infrared temperature sensor / Voltage input: 0 to 50 mV

 • Kích thước: 48x96mm
 • Có thể gắn thêm bo mạch mở rộng
 • Nguồn cấp: 100-220VAC
 • Ngõ vào: Thermocouple / RTD / Infrared temperature sensor / Voltage input: 0 to 50 mV
 • Ngõ ra: SPST-NO, 250 VAC, 1 A , hoặc 12VDC điều khiển SSR hoặc 0/4-20mA
 • Chức năng ON/OFF hoặc 2-PID (with auto-tuning) 
 • Chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, transfer output (on some models), loop break alarm, multi SP, MV limiter, input digital filter, self-tuning, temperature input shift, run/stop, protection functions, ...
 • Nhiệt độ làm việc: -10~50oC
 • Tiêu chuẩn: UL 61010C-1, CSA C22.2 No.1010.1, CE
 • Model thông dụng :
  E5EZ-R3MT AC100-240 (ngõ ra Relay)
  E5EZ-Q3MT AC100-240 (ngõ ra điện áp 12VDC)
  E5EZ-C3MT AC100-240 (ngõ ra dòng 0/4-20mA)
  E5EZ-C3ML AC100-240 (ngõ ra dòng 0/4-20mA)

Chi tiết
E5AZ-R3MT AC100-240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt 96x96mm
E5AZ-Q3MT AC100-240
E5AZ-C3MT AC100-240
Liên hệ để biết thêm nhiều model khác

Ngõ vào: Thermocouple / RTD / Infrared temperature sensor / Voltage input: 0 to 50 mV

 • Kích thước: 96x96mm
 • Có thể gắn thêm bo mạch mở rộng
 • Nguồn cấp: 100-220VAC
 • Ngõ vào: Thermocouple / RTD / Infrared temperature sensor / Voltage input: 0 to 50 mV
 • Ngõ ra: SPST-NO, 250 VAC, 1 A hoặc 12VDC điều khiển SSR hoặc 0/4-20mA
 • Chức năng ON/OFF hoặc 2-PID (with auto-tuning) 
 • Chức năng khác: Manual output, heating/cooling control, transfer output (on some models), loop break alarm, multi SP, MV limiter, input digital filter, self-tuning, temperature input shift, run/stop, protection functions, ...
 • Nhiệt độ làm việc: -10~50oC
 • Tiêu chuẩn: UL 61010C-1, CSA C22.2 No.1010.1, CE
 • Model thông dụng :
  E5AZ-R3MT AC100-240 (ngõ ra Relay)
  E5AZ-Q3MT AC100-240 (ngõ ra điện áp 12VDC)
  E5AZ-C3MT AC100-240 (ngõ ra dòng 0/4-20mA)
  E5AZ-C3ML AC100-240 (ngõ ra dòng 0/4-20mA)

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943