Omron

S8FS-C01505J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 5VDC 15W(3A) .Chọn thêm S82Y-FSC015DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C35024

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 24VDC 350W (14.6A) .Chọn thêm S82Y-FSC350DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

REVIEW BỘ NGUỒN S8FS-C35024


Chi tiết
S8FS-C01512J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 12VDC 15W(1.3A) .Chọn thêm S82Y-FSC015DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C01524J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 24VDC 15W(0.7A) .Chọn thêm S82Y-FSC015DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C03505J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 5VDC 35W(7A) .Chọn thêm S82Y-FSC050DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C03512J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 12VDC 35W(3A) .Chọn thêm S82Y-FSC050DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C03524J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 24VDC 35W(1.5A) .Chọn thêm S82Y-FSC050DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C05005J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 5VDC 50W(10A) .Chọn thêm S82Y-FSC050DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C05012J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 12VDC 50W(4.2A) .Chọn thêm S82Y-FSC050DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C05024J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 6

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 24VDC 50W(2.1A) .Chọn thêm S82Y-FSC050DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C10005J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 5VDC 100W(20A) .Chọn thêm S82Y-FSC150DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C10012J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 12VDC 100W(8.5A) .Chọn thêm S82Y-FSC150DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C10024J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 24VDC 100W(4.2A) .Chọn thêm S82Y-FSC150DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C15005J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 5VDC 150W(26A) .Chọn thêm S82Y-FSC150DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C15012J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 12VDC 150W(12.5A) .Chọn thêm S82Y-FSC150DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C15024J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 3

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 24VDC 150W(6.5A) .Chọn thêm S82Y-FSC150DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C35005J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 5VDC 350W(60A) .Chọn thêm S82Y-FSC350DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C35012J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 12VDC 350W(29A) .Chọn thêm S82Y-FSC350DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S8FS-C35024J

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 5

Bộ nguồn vào 100-120VAC hoặc 200-240VAC . Ra 24VDC 350W(14.6A) .Chọn thêm S82Y-FSC350DIN khi cần gắn lên thanh ray
- S8FS với độ bền cao chi phí hợp lí.
- Khả năng bảo vệ quá áp bất thường . Điện áp đầu ra ổn định ngay cả đầu vào không ổn định.
- Linh kiện trong bộ nguồn S8FS được nhập từ Nhật Bản cho chất lượng hoạt động ổn định và độ bền cao nhất.
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE , UL , CCc

Chi tiết
S82Y-FSC015DIN

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Chân đế S82Y-FSC015DIN dùng để gắn thanh ray cho S8FS-C015* loại 15W

Chi tiết
S82Y-FSC050DIN

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 23

Chân đế S82Y-FSC050DIN dùng để gắn thanh ray cho S8FS-C035* loại 35W và S8FS-C050 loại 50W

Chi tiết
S82Y-FSC150DIN

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 29

Chân đế S82Y-FSC150DIN dùng để gắn thanh ray cho S8FS-C100* loại 100W và S8FS-C150* loại 150W

Chi tiết
S82Y-FSC350DIN

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 22

Chân đế S82Y-FSC350DIN dùng để gắn thanh ray cho S8FS-C350* loại 350W

Chi tiết

Danh mục

Hổ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943